Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
33
LET

Program semináře „Požární ochrana staveb 2022“

Publikováno dne 11. 7. 2021

hotel SANTON – Brno Bystrc, Přístavní ul.

18. a 19. října 2022

18. října 2022

Ing. Petr Boháč  – připravované změny v kodexu norem PBS                                                   9:00 – 10:45

Ing. Petr Bebčák, PhD. – ČSN 73 0848, před schválením                                                          11:00 – 11:45

Oběd                                                                                                                                                                 12:00

plk. Ing. Michal Valouch a plk. Ing. Kateřina Kosíková – Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, problematika budoucnosti projektování PBS, AO+, PBS – elektromobilita – nové poznatky                                                                                                                                                  13:15 – 15:00

Ing. Jan Karpaš, CSc. a Ing. Pavel Heinrich  – Požární odolnost stěn z nových typů keramických tvarovek                                                                                                                                                         15:15 – 16:00

Ivana Nohová – Stavební zákony a „nezbytné stavby“, nová stavební vyhláška o požadavcích na výstavbu                                                                                                                                                      16:00 – 17:00

Večeře                                                                                                                                                              18:00

Večerní diskuse                                                                                                     20:30 – 23:00

19. října 2022

Ing. Mirko Louma a Ing. Jiří Vaněk – Zkušební normy pro požární odolnost konstrukcí a třídy reakce na oheň – poznatky z praxe, novinky, problémy                                                                                      8:15 – 9:45

Vyklizení pokojů

Ing. Jana Buchtová – Nové normy a předpisy                                                                                  10:15 – 11:00

Ing. Petr Bohuslav – Požární uzávěry v Kongresovém centru – zjištění požární odolnosti,

         Návrh a zkoušky těžkých protipožárních poklopů                                   11:00 – 11:45

Ukončení a oběd                                                                                                                                         12:00

Změny programu vyhrazeny.

Sdílejte článek

Další články v sekci Seminář 2022