Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Kouřotěsná revizní dvířka

Kouřotěsná revizní dvířka S-DEX 200

Soubor katalogových listů platných od 1.1.2018 verze ČSN EN 13501-2+A1

EI/EW-S 15 – 900505208

Kouřotěsná revizní dvířka S-DEX 200

A. Charakteristika výrobku

Revizní dvířka typu S-DEX 200 jsou vyrobena z ocelového plechu, protipožárních desek, žáruvzdorného lepidla a těsnících silikonových a intumescentních prvků. Výrobky neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy.

Vzhled: Dvířka jsou ocelová, lakovaná standardně bíle, na objednání libovolný odstín dle RAL, vnitřní povrch izolačních desek je hladký, opatřený bílým nátěrem. Dvířka se dodávají jako komplet se zárubní. Vyrábí se ve velikostech od 150 x 225 mm do 690 x 690 mm.

B. Použití

Revizní dvířka typu S-DEX 200 se používají jako kouřotěsné požární uzávěry především na chráněných únikových cestách, případně tam, kde projekt předepisuje kouřotěsná dvířka s požární odolností. Jejich výhodou je robustnost konstrukce a velmi jednoduchá montáž vlepením do připraveného otvoru nebo přímým zazděním. Lze je použít do lehkých montovaných konstrukcí (např. SDK, Fermacell, Cetris) a do zděných nebo betonových stěn. Dle typu stěny lze jimi dosáhnout požární odolnosti až EI 30 – S/EW 90 DP1 podle ČSN EN 13501-2:2017.

Uzávěry jsou vhodné: Do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů.

Uzávěry nejsou vhodné: Do venkovního prostředí, do silně agresívního prostředí a do míst s tekoucí či kapající vodou, resp. do neodvětrávaných prostor s r.v.v. vyšší než 90 %. Do těchto prostor je použití nutné konzultovat a použít vhodně upravené materiály a speciální povrchové úpravy.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS, a.s. č. 216/C5/2019/0181 podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění.
  • Stavebně technické osvědčení S-216/C5/2019/0181 vydané AO 216 PAVUS, a.s.
  • Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2019/0181
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-08-19-053-C-0, vydané AO 216 PAVUS, a.s.
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-09-19-007-C-0, vydané AO 216 PAVUS, a.s.
  • Prohlášení o shodě
  • soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci protokolů o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Veškeré dodávky těchto systémů provádí firma J. SEIDL & spol., s.r.o., která je vlastníkem know-how a všech průmyslových práv.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují tato těsnění ustanovení § 156 stavebního zákona po dobu ekonomické životnosti stavby.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace jednotlivých systémů je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS, a.s. Veselí nad Lužnicí a platnými certifikáty. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy zaškolené výrobcem, které k tomu mají písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

G. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další projektové normy, ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1+A1, ČSN EN 13501-2:2017, certifikáty, technické podklady a další dokumentace firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

H. Požárně technické vlastnosti

Požární uzávěry S-DEX 200 byly průkazně odzkoušeny akreditovanou zkušebnou PAVUS, a.s. – Veselí n. L. a certifikovány AO 216 PAVUS, a.s. – Praha.

Na základě výše uvedených zkoušek a protokolů byly tímto orgánem zpracovány protokoly o klasifikaci, ve kterých jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti v různých druzích požárně dělicích konstrukcích. Jejich povolené rozměry a klasifikace jsou uvedeny v následující tabulce:

Revizní kouřotěsná dvířka S-DEX 200
Typ uzávěru/druh konstrukceRozměry/požární odolnost
RozměryŠířka (mm)150 – 690
 Výška (mm)225 – 690
 Plocha A (mm2)A< 432 000
Zděné stěnyEI30*, EI45/EW 90 – S200
Lehké montované konstrukceEI30, EI45/EW 60 – S200

Výrobky mají druh konstrukce DP1 ve smyslu čl. 3.2.3a ČSN 73 0810.

*Maximální rozměr pro EI1 45 ve zděných konstrukcích je 700 x 1750 mm.