Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární pásky

Protipožární těsnicí pásky FORDEX, FORDEX KO a FORDEX KR

Soubor katalogových listů platných od 1.4.2009

EI 30 – 600606311

Protipožární těsnění pro plastová potrubí v prostupech požárně dělicími konstrukcemi FORDEX, FORDEX KO a FORDEX KR

A. Charakteristika výrobku

Intumescentní páska v několika vrstvách, která je vlepená do mezikruží nebo jeho části tvořené plastovým potrubím a požárně dělicí konstrukcí. Těsnění zajišťuje požární odolnost v souladu s ČSN 73 0810 podle ČSN EN 13501-2. Neobsahuje azbest, halogeny ani těžké kovy.

Vzhled: Intumescentní pásky plně zapuštěné do požárně dělicí konstrukce. Těsnění může být zatřeno požárním tmelem použitým k lepení.

B. Použití

Systémy FORDEX jsou určeny pro těsnění plastového potrubí ve vodorovných i svislých požárně dělicích konstrukcích. Typy FORDEX KO a KR jsou určeny pro těsnění instalací v koutech a krajích, kde nelze aplikovat standardní typ FORDEX. Lze jimi dosáhnout požární odolnosti v rozmezí EI 30 až EI 60 podle ČSN EN 13501-2. Systémy jsou průkazně zkoušeny podle souboru zkušebních norem ČSN EN 1363-1:2000 a ČSN EN 1366-3:2005.

Těsnění je vhodné: Do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Těsnění nezatěžuje konstrukci a nepraská.

Těsnění není vhodné: Do silně agresivního prostředí (pH, aromáty a organické páry) a do míst s tekoucí nebo kapající vodou, resp. do neodvětrávaných prostor s relativní vlhkostí vyšší než 90 %. Těsnění nelze bez dalších úprav vystavit povětrnosti a dešti.

C. Doklady

  • Certifikát č. 216/C5a/2019/0042 vydaný AO 216 PAVUS a.s. dne 25. 4. 2019
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2019/0042, vydané AO 216 PAVUS a.s. platné do 30. 4. 2022
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-11-09-002-C-1, vydané AO 216 PAVUS a.s.
  • Prohlášení o shodě 
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci protokolů o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Veškeré dodávky těchto systémů provádí firma J. SEIDL a spol., s.r.o., která vlastní všechna potřebná oprávnění k aplikaci a kde je možno uplatnit požadavky na veškeré odzkoušené typy. Aplikace mohou provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem, které k tomu mají písemné zmocnění.  Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů mají tato těsnění minimální životnost 15 let.

F. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 0802, 04, 10 a další návrhové normy, ČSN EN 1363-1, ČSN EN 13501-2; ČSN EN 1366-3, certifikáty, technické podklady a další dokumentace firmy J. Seidl a spol., s.r.o.

G. Požárně technické vlastnosti

Protipožární pásky FORDEXbyly průkazně odzkoušeny akreditovanou zkušebnou PAVUS a.s. a certifikovány AO 216 Praha. Na základě výše uvedených zkoušek a protokolů byly tímto orgánem zpracovány jednotlivé protokoly o klasifikaci, ve kterých jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti v různých druzích požárně dělicích konstrukcí. Soubor jednotlivých těsnění a jejich klasifikace je uvedena v následující tabulce:

Tabulka použití vložených pásek FORDEX

průměr instalace/tl. stěny/materiálzděná stěna ytongSDK stěnašachtová stěna SDKměkká ucpávka ORDEXAL 150 ve stěnětuhý stroptuhý strop s obkladem ORDEXALměkká ucpávka ORDEXAL 150 ve stropu
mm/mmoboustranná min. tl. stěny 100 mmoboustranná montážmontáž do stěnyoboustranná montážpouze spodní montáž
63 / 10,5 / PEEI 60  EI 60  EI 60
75 / 1,9 / PVCEI 60EI 60EI 60EI 60EI 60EI 60EI 60
90 / 2,5 / PVCEI 60EI 60EI 30EI 60EI 30EI 60EI 60
110 / 2,9 / PVCEI 60EI 60EI 30EI 60EI 30EI 60EI 60
125 / 3,3 / PVCEI 60EI 60EI 30EI 60EI 30EI 60EI 60
160 / 3,9 / PVCEI 60EI 60EI 30EI 60EI 30 EI 60
200 / 4,9 / PVC   EI 60EI 30 EI 60

Pásky FORDEX je možné použít na všechny PVC trubky od průměru 63 do 200 mm, tl. stěny v rozsahu 1,9 – 10,5 mm a na PE trubky do průměru 63 mm tl. stěny do 10,5 mm.

Tabulka použití vložených pásek FORDEX KO, KR

průměr instalace/tl. stěny/materiálFORDEX KOFORDEX KR
mm/mmobklad ordexal tl. 30 mm celoplošně přilepený na kci stropu 
75 / 1,9 / PVCEI 60EI 60
90 / 2,5 / PVCEI 45EI 60
110 / 2,9 / PVCEI 45EI 60
125 / 3,3 / PVCEI 45EI 60
160 / 3,9 / PVCEI 45EI 60

Pásky FORDEX KR a KO je možné použít na všechny PVC trubky od průměru 63 do 160 mm a tl. stěny v rozsahu 1,9 – 3,9 mm

H. Náhledy a příklady aplikací