Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Požárně bezpečnostní řešení

Máte zájem o zpracování projektové dokumentace staveb v oblasti požární ochrany staveb?

Rádi pro vás zpracujeme požárně bezpečnostní řešení staveb (dokumentaci požární ochrany – PO), potvrzené autorizovaným inženýrem z oboru

Výsledkem je projektová dokumentace (výkres, situace, technická zpráva) pro stavební povolení případně územní řízení a další dle stavebního zákona a zákona o požární ochraně. Dle § 31a Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v návaznosti na § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění.

Pokud máte zájem, prosíme o zaslání stavební části případně studie rozpracovaného projektu (výkres, technická zpráva). Ve věci PBŘ nás kontaktujte na těchto kontaktech:

Ing. Petr Bohuslav ml.

602 519 942

 petr@seidl.cz     

Ing. Petr Bohuslav st.

608 075 005

bohuslav@seidl.cz

Příklady realizovaných požárně bezpečnostních řešení (PBŘ)