Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Požární uzávěr ORDEXAL POKLOP

Lehký ocelový poklop – požární uzávěr ORDEXAL® EI/EW 60 DP1

Soubor katalogových listů platných od 1. 3. 2024 verze ČSN EN 13501-2

EI/EW 15 – 600505201

A. Charakteristika výrobku

Lehký ocelový poklop ORDEXAL® slouží jako požární uzávěr ve stropních konstrukcích, kde se vyžaduje požární odolnost dělící konstrukce. Poklop s úpravou ORDEXAL® je zhotoven výhradně z materiálů reakce na oheň třídy A1 dle ČSN EN 13501-1 a je klasifikován jako konstrukční část druhu DP1 dle ČSN 73 0810.

Vzhled: Poklop je vyroben z ocelového hladkého nebo žebírkovaného plechu, minimální tloušťky 5 mm. Spodní část poklopu je opatřena protipožárním obkladem ORDEXAL, který je po obvodu doplněn zpěňující páskou. Poklop je volně osazen na ocelový rám a k manipulaci je opatřen dvěma zvedacími úchyty. Poklop může být opatřen závěsy, případně zámkem. Součástí poklopu je i obvodový rám, který se kotví do požárně dělicí konstrukce. Výrobek je dodáván v základní barvě a s bílou povrchovou úpravou ORDEXALU®.

Povrchové úpravy: Horní plocha poklopu může být hladká nebo s protiskluzovou úpravou (slzy, žebírka) v libovolném barevném odstínu RAL. Spodní plocha opatřená obkladem může mít barevnou strukturu protipožárního obkladu, může být opatřena stěrkovou omítkou nebo oplechována plechem. Rám je proveden v barvě vrchní části poklopu.

B. Použití

Ocelový poklop ORDEXAL® se používá jako požární uzávěr ve vodorovných požárně dělících konstrukcích. Požární odolnost uzávěru je až EI/EW 60 DP1 za předpokladu, že požárně dělící konstrukce, ve které je uzávěr instalován, musí mít nejméně stejnou požární odolnost jako uzávěr.

Uzávěry jsou vhodné: Pro všechna průmyslová prostředí a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů.

Uzávěry nejsou vhodné: Do prostor s kapající či tekoucí vodou, max. přípustná trvalá relativní vlhkost vzduchu je 90 %, při těchto vlhkostech je však nutno počítat se zkrácenou životností všech kovových prvků výrobku v důsledku koroze.

C. Doklady

  • Certifikát č. 216/C5/2024/0088, vydaný AO 216 PAVUS Praha a.s.
  • Stavebně technické osvědčeníS-216/C5/2024/0088, vydané AO 216 PAVUS, a.s. platné do 31. 3. 2027
  • Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-24-020, vydané AO 216 PAVUS, a.s.
  • Prohlášení o shodě 
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí výhradně firma J. SEIDL & spol., s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky. Výrobek je spolu s montážním návodem volně distribuován odborným stavebním firmám k další aplikaci. Ve výjimečných případech, kdy stávající, na stavbě instalovaný ocelový poklop splňuje minimální požadavky jako poklop zkoušený, lze provést protipožární úpravu i na stavbě.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v normálním prostředí (do C3) a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují požární poklopy ustanovení odst.1 §156 zákona 183/2006 Sb. a všech požadavků dalších předpisů a technických norem, které z tohoto ustanovení vycházejí.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace požárních poklopů ORDEXAL® je vázána dodržením předepsaného montážního postupu a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVÚS Veselí n. Lužnicí a platným „Stavebním technickým osvědčením“. Montážní postup je součástí dodávky a musí být bezpodmínečně dodržen. V opačném případě se na výrobek certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

G. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při montáži je třeba používat ochranné bezpečnostní pomůcky, tj. kožené rukavice, ochranné brýle nebo štít, případně zástěru a po ukončení práce a před každým jídlem umýt ruce vodou a ošetřit ochranným krémem.

H. Předpisy a normy související

ČSN 73 0810, ČSN EN 1634-1, ČSN EN 13501-1, ČSN 73 2030, certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

I. Požárně technické vlastnosti

Požární uzávěr – protipožární poklop ORDEXAL® – maximální rozměr 1200 x 1200 mm

Sledovaná/deklarovaná vlastnostZkušební normaPožadavekZjištěno/klasifikace
Třída reakce na oheňČSN EN 13501-1A1A1
Požární odolnostČSN EN 1634-1EI1 45 / EI2 60 / EW 60EI1 45 / EI2 60 / EW 60
ÚnosnostČSN 73 2030Statický výpočetDle rozměrů
Druh konstrukceČSN 73 0810DP1DP1

Poklopy jsou konstruovány jako pochozí nebo pojízdné a jejich povolené zatížení lze odvodit od dále uvedené tabulky statických výpočtů:

Tabulka statických výpočtů:

Rozměr poklopu (mm)Rovnoměrné zatížení (kg/m2)Břemeno 60×60 mm (kg)Břemeno 120×120 mm (kg)Kolo osob. vozidla 100×180 mm (kg)
500 x 500 x 55 000250325325
600 x 600 x 53 500225300300
900 x 900 x 51 500200250250
1200 x 1200 x 5850175225225
600 x 900 x 52 000225250250
800 x 1200 x 51 200200225225
500 x 500 x 67 000350500500
600 x 600 x 65 000350450500
500 x 500 x 710 000350500700
600 x 600 x 77 000450650600

Výše uvedená tabulka zpracovává teoretické únosnosti zákrytových plechů pro různé velikosti poklopů a pro různé druhy zatížení. Zvláště u uváděného dovoleného zatížení rovnoměrného jde ale o vysloveně teoretické zatížení. V praxi se takto přesně definované rovnoměrné zatížení po ploše poklopu vyskytuje pouze zřídka.

TAKTO STANOVENÉ DOVOLENÉ ROVNOMĚRNÉ ZATÍŽENÍ POKLOPU NELZE TEDY NIKDY SROVNÁVAT S UDÁVANÝMI ROVNOMĚRNÝMI UŽITNÝMI ZATÍŽENÍMI MÍSTNOSTÍ.

Tato užitná zatížení místností jsou stanovena jako náhradní rovnoměrná zatížení za skutečně působící zatížení, které často bývá množinou osamělých zatížení. Poklopy posuzovaného provedení a rozměrů lze používat do podlah bytových, administrativních staveb, prodejních místností, archivů vč. chodeb, kde je stanoveno dovolené užitné zatížení do 5,0 kN/m2 (500 kg/m2); přičemž rovnoměrné nebo lokální zatížení desky poklopu při uvedených roznášecích plochách nesmí přesáhnout dovolené hodnoty uvedené v tabulce. Pokud budou poklopy použity i v provozech s vyšším užitným zatížením (sklady atd.), lze je použít pouze tam, kde rovnoměrné zatížení desky poklopu nepřesáhne dovolené hodnoty uvedené v tabulce.

Poklopy s tloušťkou plechu 5 mm uvedených rozměrů 500 x 500 – 1 200 x 1 200 mm nesmí být zatíženy provozem vysokozdvižných vozíků ani pojezdem osobních automobilů. Poklopy mohou být zatíženy pojezdem nízkozdvižných ručních paletovacích vozíků v případě, že kolové tlaky vozíku nepřekročí hodnotu dovoleného zatížení osamělým břemenem.

Poklopy s tloušťkou plechu 6 mm rozměrů 500 x 500 a 600 x 600 mm smí být pojížděny lehkými osobními vozidly do pohotovostí hmotnosti 1 100 kg (celkové hmotnosti 1 600 kg).

Poklopy s tloušťkou plechu 7 mm rozměrů 500 x 500 a 600 x 600 mm smí být pojížděny osobními vozidly pohotovostní hmotnosti do 1 500 kg (celkové hmotnosti 2 000 kg).