Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární nátěry na ocel

Protipožární nátěrový systém ocelových nosných konstrukcí Hempafire Pro 315

Soubor katalogových listů platných od 1.7.2021

R 15 – 900101109

Protipožární nátěrový systém Hempafire Pro 315

A. Charakteristika výrobku

Nátěrový systém je určen pro protipožární ochranu ocelových nosných konstrukcí ve vnitřním i vnějším atmosférickém prostředí.  Systém byl zkoušen pro požární odolnost R 15 – R 120 dle EN 13381-8.

Vzhled: Funkční vrstvu tvoří bílý, souvislý povlak, vrchní nátěr protipožárního systému lze tónovat dle vzorkovnice odstínů RAL. Jako základní a vrchní nátěry lze použít výhradně nátěrové hmoty HEMPEL, které jsou součástí certifikovaného systému a které nelze zaměňovat jinými nátěry. Nátěr Hempafire Pro 315 se nanáší v tloušťce podle dimenzační tabulky od 200 do cca 2000 μm. Jedná se o průmyslový, funkční nátěr, který s ohledem na aplikovanou tloušťku vrstvy nelze vzhledově porovnávat s jinými nátěrovými hmotami.

Povrchové úpravy: Dokončený funkční nátěr může být dodatečně povrchově upraven vrchním nátěrem, aby byla zajištěna funkčnost a životnost systému jak z hlediska protipožární, tak i protikorozní ochrany v souladu s vymezenými a sledovanými vlastnosti uvedenými v certifikačních dokumentech.

B. Použití

Nátěrový systém je primárně určen pro protipožární ochranu ocelových nosných konstrukcí s předepsanou požární odolností R15 až R45 [1]. Zároveň byl systém zkoušen na dlouhodobou protikorozní odolnost v prostředí s korozní agresivitou C4. Použití je možné pouze v rámci průkazně odzkoušených a schválených nátěrových systémů, tj. základního a krycího nátěru HEMPEL. S výhodou a dle podmínek (tabulka č.6) lze použít i na již provedené základní nátěry.

Nátěrový systém je vhodný: Pro vnitřní i vnější atmosférické prostředí s korozní agresivitou do C4 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Nátěrový systém není vhodný: Nátěrový systém nelze použít pro ocelové konstrukce permanentně zatěžované stojící dešťovou vodou, kondenzací nebo agresivními plyny.


[1] Dimenzační tabulka v ETA 18/0689 uvádí pro některé profily až R 120 DP1, ČSN 73 0810:2009 však pro aplikace protipožárních nátěrů dovoluje za předem definovaných podmínek  nejvýše R 45 DP1. (viz. odst.4.12.)

C. Doklady

  • Evropské technické schválení ETA č. 18/0689 podle EAD 350405-00-1106
  • CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE č. 1220-CPR-1808 (ITeC)
  • Prohlášení o vlastnostech č. DOP 43360 (Hempel A/S)

D. Dodací podmínky

Aplikace nátěrového systému je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky a platnými certifikáty. Z těchto důvodů mohou aplikace provádět výhradně firmy, proškolené firmou Hempel (Czech Republic), s.r.o., které mají k tomu platné osvědčení vystavené touto společností.

E. Životnost

Funkční protipožární životnost nátěrového systému je dle ETA 18/0689 minimálně 10 let. Systém vyhovuje požadavku životnosti podle ČSN 73 0810.

F. Předpisy a normy související

Určené ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další projektové normy, ČSN EN 1363-1, EN 13381-8; ČSN EN 13501-2 a certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobce.

G. Požárně technické vlastnosti

Protipožární nátěrový systém Hempafire Pro 315 byl průkazně odzkoušen akreditovanou zkušebnou v souladu s EN 13381-8 a certifikován společností ITeC.

Na základě výše uvedených zkoušek a protokolů byl tímto orgánem zpracován protokol ETA, ve kterém jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti ocelových nosných prvků opatřených protipožárním nátěrovým systémem v závislosti na hodnotách součinitele průřezu Am/V (m-1). V níže uvedených tabulkách 1, 2, 3 jsou v souladu s normou a na základě protokolu o klasifikaci uvedeny tloušťky funkčního protipožárního nátěru Hempafire Pro 315 pro návrhovou teplotu 5000C v závislosti na součiniteli průřezu a požární odolnosti prvku pro otevřené i pro uzavřené ocelové profily:

Tab. č. 1 – Sloupy – otevřené profily I, H:  

R ttpřípustné hodnoty součinitele průřezu Am/V (m-1)
Tloušťka požárně ochranného materiálu dp (μm) pro
6690100125150175200225250275300314
R 15206206206206206206206206206206206206
R 30206206206206206206249296343390437464
R 45206212247336424513604713823901943967

Tab. č. 2 – Sloupy – čtyřhranné duté profily

R ttpřípustné hodnoty součinitele průřezu Am/V (m-1)
Tloušťka požárně ochranného materiálu dp (μm) pro
59140145150160170180190200210220224
R 15605605605605605605605605605605605605
R 30605605605605605605605605605605605605
R 456056056126376867367868368859359851005

Tab. č. 3 – Sloupy – kruhové duté profily  

R ttpřípustné hodnoty součinitele průřezu Am/V (m-1)
Tloušťka požárně ochranného materiálu dp (μm) pro
59135140150160170180190200210215219
R 15575575575575575575575575575575575575
R 30575575575575575575575575575575575575
R 4557557559464870275681086491897310001021

Tab. č. 4 – Nosníky – otevřené profily I, H:  

R ttpřípustné hodnoty součinitele průřezu Am/V (m-1)
Tloušťka požárně ochranného materiálu dp (μm) pro
56130135150180200220240260280300310312
R 15201201201201201201201201201201201201201
R 30201201201201201201201201201201201207211
R 45201201211241303344384425466507548568572

Další podrobnější hodnoty a hodnoty pro návrhové teploty v rozsahu 3500C až 8500C jsou k dispozici na požádání.

Pro zajištění protipožární a protikorozní životnosti systému je nutno v souladu s výše uvedenými doklady aplikovat základní a vrchní nátěry v tloušťkách podle následujících tabulek:

Tab. č. 5  Základní nátěry HEMPEL

Základní nátěrTypmax. tloušťka
Hempadur 155532K Epoxy80 μm
Hempadur 155702K Epoxy125 μm
Hempadur Fast Dry 174102K Epoxy125 μm
Hempadur Speed-Dry ZP 5002K Epoxy125 μm
Hempaprime Multi 5002K Epoxy150 μm
Hempaprime Multi 500 Winter2K Epoxy150 μm
Hempadur Avantguard 550Activated Zinc Epoxy80 μm
Hempadur Avantguard 750Activated Zinc Epoxy80 μm
Hempel’s Uni-Primer 13140Epoxy Ester150 μm
Hempel’s Speed-Dry Alkyd 43140Alkyd80 μm
Hempel’s Speed-Dry Alkyd 43141Alkyd80 μm

Tab. č. 6  Konstrukce již opatřené základním nátěrem

Původní základní nátěrDoplněný základní nátěrmax. tloušťka
Jakýkoli epoxidový základní nátěrHempadur 15570200 μm
Jakýkoli epoxidový základní nátěrHempaprime Multi 500150 μm
Jakýkoliv základní nátěr se zinkem a křemičitanemHempadur 15570200 μm
Jakýkoliv základní nátěr se zinkem a křemičitanemHempaprime Multi 500150 μm

Tab. č. 7  Vrchní nátěry Hempel

Vrchní nátěrTypKorozivní prostředíTyp (ETA)
Hemucryl Enamel Hi-Build 58030 AcrylicC3 interiorType Y
Hempatex 46410 AcrylicC3 interiorType Y
Hempatex Enamel 56360 AcrylicC3 interiorType Y
Hempel’s Polyenamel 55102PolyurethaneC4Type X
Hempathane Topcoat 55210PolyurethaneC4Type X
Hempathane HS 55610PolyurethaneC4Type X
Hempathane Speed Dry Topcoat 250PolyurethaneC3 interiorType Y
Hempathane Fast Dry 55750PolyurethaneC3 interiorType Y
Hempathane TL87/EG 87480PolyurethaneC3 interiorType Y