Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární revizní dvířka

Revizní dvířka S-DEX

Soubor katalogových listů platných od 1.1.2018 verze ČSN EN 13501-2+A1

EI/EW 15-900505206

Protipožární revizní dvířka S-DEX1, S-DEX2

A. Charakteristika výrobku

Revizní dvířka typu S-DEX jsou vyrobena z ocelového plechu, sádrovláknitých, sádrokartonových a kalciumsilikátových desek, žáruvzdorného lepidla a intumescentních prvků. Výrobky neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy.

Vzhled: Dvířka jsou ocelová, lakovaná standardně bíle, na objednání libovolný odstín dle RAL, vnitřní povrch izolačních desek je hladký, opatřený bílým nátěrem. Dodávají se včetně zárubně (rámečku). Vyrábí se ve velikostech od 125 x 125 mm do 800(890) x 1950 mm.

B. Použití

Revizní dvířka typu S-DEX se dodávají jako hotové výrobky, ale alternativně lze úpravu S-DEX provést na stávající plechová dvířka. Tato dvířka musí být z ocelového plechu tl. 1mm, mít ocelové závěsy a kovové zámky. Používají se jako požární uzávěry do instalačních šachet, světlíků a chráněných únikových cest. Lze je použít do lehkých montovaných konstrukcí (např. SDK, Fermacell, Cetris) a do zděných nebo betonových stěn. Dle typu lze jimi dosáhnout požární odolnosti v rozmezí EI 15/EW 15 až  EI 45/EW90 DP1 podle ČSN EN 13501-2 a ČSN 73 0810.

Uzávěry jsou vhodné: Do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů.

Uzávěry nejsou vhodné: Do venkovního prostředí, do silně agresívního prostředí a do míst s tekoucí či kapající vodou, resp. do neodvětrávaných prostor s r.v.v. vyšší než 90 %. Do těchto prostor je použití nutné konzultovat a použít vhodně upravené materiály a speciální povrchové úpravy.

Pro vhodnost úpravy a před odesláním Vašich dvířek nebo dveří k úpravě S-DEX je nutné nás kontaktovat: Lucie Seidlová, tel: 499 320 459, mob: 604 574 049

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS, a.s. č. 216/C5/2020/0191 ze dne 27. 11. 2020
  • Stavebně technické osvědčení S-216/C5/2020/0191 vydané AO 216 PAVUS, a.s. platné do 30. 11. 2023
  • Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2020/0191
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-08-11-908-C-3 a PKO-20-104, vydané AO 216 PAVUS,a.s.
  • Prohlášení o shodě
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci protokolů o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Veškeré dodávky těchto systémů provádí firma J. SEIDL & spol., s.r.o., která je vlastníkem know-how a všech průmyslových práv a kde je možno uplatnit požadavky na aplikaci pro veškeré odzkoušené typy těsnění.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují tato těsnění ustanovení § 156 stavebního zákona po dobu ekonomické životnosti stavby.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace jednotlivých systémů je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS, a.s. Veselí nad Lužnicí a platnými certifikáty. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy zaškolené výrobcem, které k tomu mají písemné zmocnění.  Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

G. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další projektové normy, ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1364-1, ČSN EN 13501-2+A1, certifikáty, technické podklady a další dokumentace firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

H. Požárně technické vlastnosti

Požární uzávěry S-DEX byly průkazně odzkoušeny akreditovanou zkušebnou PAVUS, a.s. – Veselí n. L. a certifikovány AO 216 PAVUS, a.s. – Praha.

Na základě výše uvedených zkoušek a protokolů byly tímto orgánem zpracovány protokoly o klasifikaci, ve kterých jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti v různých druzích požárně dělících konstrukcích. Jednotlivé typy uzávěrů S-DEX, jejich povolené rozměry a klasifikace jsou uvedeny v následující tabulce:                                  

Typ uzávěru/druh konstrukce Rozměry/požární odolnost   
Čtvercový tvarŠířka=výška (mm)125-250251-273,5300-600601-657
Obdélníkový tvarŠířka (mm)125-250251-287,5300-600601-690
 Výška (mm)187,5-250251-287,5450-600601-690
 Plocha A (mm2)A< 75 000 A< 432 000 
Revizní dvířka S-DEX1
Lehké montované konstrukce EI2 15/EW 60   
Zděné stěny EI2 15/EW 60– 
  EI2 15/EW 90EW 60
Revizní dvířka S-DEX2
Lehké montované konstrukce EI2 30/EW 60 EI2 30/EW 30 
  EI2 45/EW 60
Zděné stěny EI2 30/EW 60   
  EI2 45/EW 90EI2 45/EW 90

                                 Výrobky jsou dle ČSN 73 0810 hodnoceny jako druh konstrukce DP1.