Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

ORDEXAL KARBON AL – zvýšení požární odolnosti uhlíkových lamel

ORDEXAL® KARBON AL

Soubor katalogových listů platných od 1. 10. 2012 verze ČSN 73 0810

R 30 – 1200808101

A. Charakteristika výrobku

Protipožární izolace pro uhlíkové lamely na železobetonové nosné stavební konstrukce. Izolační deska je zhotovena na bázi desek z minerálních vláken Isover PYRO a kovových vložek. Desky neobsahují azbest, halogeny ani těžké kovy.

Vzhled: Šedozelené a šedohnědé deskové prvky, uložené v předepsaném provedení a tloušťce na povrchu požárně dělící konstrukce a překrývající vyztužující uhlíkovou lamelu.

B. Použití

ORDEXAL® KARBON AL je určen pro zvýšení požární odolnosti uhlíkových lamel, jejichž účelem je vyztužení a zesílení železobetonových nosných stavebních konstrukcí. Vhodným návrhem podle dimenzační tabulky lze tímto způsobem zajistit – v závislosti na tepelné odolnosti použitého lepidla – funkci vyztužující lamely v rozmezí 30 až 120 minut se sníženými nároky na prostor ochranného materiálu.

Aplikace systému ORDEXAL® KARBON AL je vhodná: do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Izolační prvky nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy.

Aplikace systému ORDEXAL® KARBON AL není vhodná: Bez dodatečných povrchových úprav do silně agresivního prostředí (aromáty a organické páry) a do míst s tekoucí nebo kapající vodou, resp. do neodvětrávaných prostor s r.v.v. vyšší než 80 %.

C. Doklady

  • Certifikát AO 216 PAVUS č. 216/C5a/2012/0152
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2012/0152
  • Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-12-028
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb.
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Veškeré dodávky těchto systémů provádí firma J.SEIDL & spol.,s.r.o., která je vlastníkem know-how a všech průmyslových práv a kde je možno uplatnit požadavky a veškeré odzkoušené typy izolací ORDEXAL® KARBON AL.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady za předpokladu, že nedojde k mechanickému poškození ustanovení §156 odst. 1 stavebního zákona po celou dobu ekonomické životnosti stavby.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace je vázána dodržením předepsaného know-how a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS Veselí n. L a platnými protokoly a Zprávou PAVUS. Z toho důvodu mohou aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem, které mají k tomu písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci výše uvedené doklady ani prohlášení o shodě nevztahují.

G. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další projektové normy, ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1365-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 1992-1-2; technické podklady a další dokumentace výrobce a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

H. Upozornění

POZOR – rozměr a umístění obkladu ORDEXAL®KARBON AL na zesilující uhlíkové lamely je přímo závislé na rozměrech železobetonových konstrukcí a vzdálenosti lamely od jejích okrajů. Minimální překrytí lamely je vždy 100 mm nebo tloušťka obkladu ORDEXAL®AL. Pokud je lamela umístěna u kraje nosníku nebo otvoru blíže než 100 mm, je nutné obložit i jeho boky! Způsob řešení doporučujeme předem konzultovat s našimi techniky.

I. Požárně technické vlastnosti

Protipožární aplikace ORDEXAL® KARBON AL byla průkazně odzkoušena akreditovanou zkušebnou PAVUS – Veselí n. L. a posouzena AO 216 – PAVUS, a.s. Praha. Na základě výše uvedených zkoušek a protokolů bylo tímto orgánem zpracováno dimenzování obkladů systému ORDEXAL® KARBON AL v souladu s ČSN 73 0810, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé tloušťky protipožárního obkladu, nutné pro zajištění nejvýše přípustných teplot na povrchu uhlíkové lamely v závislosti na čase.

Předepsaná tloušťka ORDEXALU® KARBON AL je uvedena v následující tabulce:

Požární odolnost (minuty)Tloušťka obkladu ORDEXAL® AL pro ochranu karbonových pásek s kritickou teplotou lepidla 50 – 90 °C
50 °C60 °C70 °C80 °C90 °C
R 306040404040
R 458060606060
R 6010080808080
R 90140140120120100
R 120180180160160140