Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Potrubí pro odvod kouře a tepla

Soubor katalogových listů platných od 5.5.2017

EI 30 – 1200404502

THERMAX SL: POTRUBÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA

A. Charakteristika výrobku

Konstrukční a obkladové nehořlavé desky, vyrobené lisováním ze směsi expandované slídy (vermikulitu) a anorganického pojiva. Desky jsou určeny jako konstrukční materiál odzkoušené pro řadu aplikací a také jako protipožární obklady stávajících konstrukcí. Desky neobsahují žádná azbestová ani minerální vlákna či organická pojiva a jsou ekologicky nezávadné. Při požáru neuvolňují kouř ani toxické zplodiny. 

Desky jsou nehořlavé (A1), Lehké, Snadno manipulovatelné, THERMAX® materiál prokázán jako materiál bez zdravotního rizika a ekologický. Při zpracování nevznikají žádné detekovatelné mikrobiální nárůstky. Je vhodný pro použití v systémech HVAC podle VDI 6022. Zbytky desek a odpady mohou být 100% recyklovány.

Vzhled: Světle až tmavohnědá oboustranně hladká lisovaná deska s tvrdým, abrazivzdorným povrchem.

Povrchové úpravy: Jako většina silikátových desek vykazuje povrch alkalickou reakci, je hladký, ale má poměrně vysokou nasákavost. Desky lze natírat nátěry, tapetovat dekorativními tapetami a omítat běžnými i zvukoizolačními omítkami. Bližší informace pro jsou obsaženy v manuálu výrobce “ THERMAX – Pracovní postupy, povrchové úpravy”.

B. Použití

Jednovrstvé, 4-stranné potrubí pro odvod kouře a tepla samonosné, s požární odolností 30, 60, 90 nebo 120 minut. Další rozměry průřezů jsou možné. Zkoušeno dle ČSN EN 1366-8.

thermax potrubí pro odvod kouře a tepla

Parametry uvádí následující tabulka:

OznačeníKlasifikaceTloušťka materiáluPrůřez potrubí (uvnitř)Tlak
L3030ETAEI 30 (ve-ho, o ↔ i) 500 multi1 x 35 mm≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV)± 500 Pa
L3060ETAEI 60 (ve-ho, o ↔ i) 500 multi1 x 35 mm≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV)± 500 Pa
L3090ETAEI 90 (ve-ho, o ↔ i) S 500 multi1 x 45 mm≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV)± 500 Pa
L3120ETAEI 120 (ve-ho, o ↔ i) S 1500 multi1 x 55 mm≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV)± 500 Pa

C. Doklady

  • ETA N° 11/0083, vydané autorizovanou a notifikovanou osobou SINTEF
  • Prohlášení o vlastnostech vydané firmou MINERALKA d.o.o.
  • ES certifikát – N°1812-CPR-0150 Efectis France

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí firma J.SEIDL & spol.,s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují obklady ustanovení § 47 odst. 1 stavebního zákona.

F. Podmínky pro aplikaci

Níže uvedené tabulky k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace a konstrukce pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z toho důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí.

G. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je doporučeno používat ochranných bezp. pomůcek, tj. kožených rukavic, ochranné brýle nebo štít, při opracování či řezání respirátor, případně zástěru a po ukončení práce a před každým jídlem umýt ruce vodou a ošetřit ochranným krémem.

H. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 02, 04, 10 a další proj. normy, EN 1363-1,  EN 13381-4; EN 1993-1-2, certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobce – společnosti MINERALKA d.o.o., Austria a TECHNO PHYSIK Engineering GmbH a montážně technických předpisů firmy J.Seidl a spol.,s.r.o..

I. Požárně technické vlastnosti

Protipožární konstrukce THERMAX® SL byly v různých sestavách průkazně odzkoušeny akreditovanou zkušebnou a certifikovány.

Parametrjednotkahodnota
Klasifikace reakce na oheň dle EN 13501-1mmA1
Standardní formáty desky (jiné na vyžádání)mm1900 x 1200, 2500 x 1200
Objemová hmotnost (EN 12467 – 7.3.1)kg/m3520 (+ 15%)
Tloušťka (jiné na vyžádání)mm35, 45, 50, 55
Tolerance tloušky (EN 12467 – 7.2.3.2)mm+ 0,5
Tolerance formátu (EN 12467 – 7.2.3.1)mm+ 2,0
Pevnost v ohybu (EN 12467 – 7.3.1)N/mm21,3
Pevnost v tlakuN/mm24
Odpor proti vytažení šroubu (EN 320)N200
Odpor proti vytažení šroubu (axiálně) (EN 320)N200
Zbytková vlhkost ze závodu (EN 322)%3-6