Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární manžety

Protipožární manžety FIREDEX, FIREDEX KO a KR

Soubor katalogových listů platných od 1.4.2019 verze ČSN EN 13501-2

EI 30-600106310

Protipožární manžety na plastová potrubí v prostupech požárně dělicími konstrukcemi FIREDEX, FIREDEX KO a FIREDEX KR

A. Charakteristika výrobku

Pouzdro z ocelového plechu vyplněné vrstvenou intumescentní páskou. Manžeta zajišťuje požární odolnost v souladu s ČSN 73 0810 podle ČSN EN 13501-2. Neobsahuje azbest, halogeny ani těžké kovy.

Vzhled: Žlutě značené těsnící prvky, vystupující z povrchu okolní požárně dělicí konstrukce nebo naopak mírně do povrchu zapuštěné. Kovové manžety s intumescentním laminátem musí být pevně uchyceny k požárně dělicí konstrukci, případně k okolnímu těsnění prostupu. Na zvláštní objednávku lze dodat i provedení s antikorozním pláštěm.

B. Použití

Systémy FIREDEX jsou určeny pro těsnění plastového potrubí ve vodorovných i svislých požárně dělicích konstrukcích. Typy FIREDEX KO a KR jsou určeny pro těsnění instalací v koutech a krajích, kde nelze aplikovat standardní typ manžety. Lze jimi dosáhnout požární odolnosti v rozmezí EI 30 až EI 60 podle ČSN EN 13501-2. Systémy jsou průkazně zkoušeny podle souboru zkušebních norem ČSN EN 1363-1:2000 a ČSN EN 1366-3:2005.

Manžety jsou vhodné: Do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů. Manžety nezatěžují konstrukci, nepraskají a dobře snášejí i otřesy a dynamické rázy.

Manžety nejsou vhodné: Do silně agresivního prostředí (pH, aromáty a organické páry) a do míst s tekoucí nebo kapající vodou, resp. do neodvětrávaných prostor s relativní vlhkostí vyšší než 90 %. Těsnění nelze bez dalších úprav vystavit povětrnosti a dešti.

C. Doklady

  • Certifikát č. 216/C5a/2019/0042 vydaný AO 216 PAVUS a.s.
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5a/2019/0042, vydané AO 216 PAVUS a.s.
  • Protokol o klasifikaci č. PK2-11-09-001-C-1, vydané AO 216 PAVUS a.s.
  • Prohlášení o shodě ve smyslu zák. 22/1997 Sb., NV 163/2002 Sb. a dalších zákonů
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci protokolů o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Veškeré dodávky těchto systémů provádí firma J. SEIDL a spol., s.r.o., která vlastní všechna potřebná oprávnění k aplikaci a kde je možno uplatnit požadavky na veškeré odzkoušené typy. Aplikace mohou provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem, které k tomu mají písemné zmocnění. Bez tohoto dokladu se na provedenou práci certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v prostředí podle bodu B a při dodržení předepsaných technologických postupů mají tato těsnění minimální životnost 15 let.

F. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 0802, 04, 10 a další návrhové normy, ČSN EN 1363-1, ČSN EN 13501-2; ČSN EN 1366-3, certifikáty, technické podklady a další dokumentace firmy J. Seidl a spol., s.r.o.

G. Požárně technické vlastnosti

Protipožární manžety FIREDEX byly průkazně odzkoušeny akreditovanou zkušebnou PAVUS a.s. a certifikovány AO 216 Praha. Na základě výše uvedených zkoušek a protokolů byly tímto orgánem zpracovány jednotlivé protokoly o klasifikaci, ve kterých jsou uvedeny zjištěné hodnoty požární odolnosti v různých druzích požárně dělících konstrukcí. Soubor jednotlivých těsnění a jejich klasifikace je uvedena v následující tabulce:

Tabulka použití manžet FIREDEX
průměr manžety/výškastěnastrop
mm/mmtuhá (zděná)pružná (SDK)šachtová SDKměkká ucpávkatuhýměkká ucpávka
oboustranná montáž,min. tl. stěny 100 mmjednostranná montáž,min. tl. stěny 150 mmoboustranná montážmontáž do stěnyoboustranná montážpouze spodní montáž
75 / 30EI 60 EI 45EI 60EI 60EI 60EI 30
90 / 30EI 60 EI 45 EI 60EI 60EI 30
110 / 30EI 60 EI 45 EI 60EI 60EI 30
125 / 30EI 60 EI 45 EI 60EI 60EI 30
160 / 30EI 60 EI 45 EI 60EI 60EI 30
200 / 30EI 60   EI 60EI 45EI 30
75 / 60EI 60EI 60EI 45EI 60EI 60EI 60EI 30
90 / 60EI 60EI 60EI 45EI 60EI 60EI 60EI 30
110 / 60EI 60EI 60EI 45EI 60EI 60EI 60EI 30
125 / 60EI 60 EI 45EI 60EI 60EI 60EI 30
160 / 60EI 60 EI 45EI 45EI 60EI 60EI 30
200 / 60EI 60   EI 60EI 60EI 30

Manžety FIREDEX je možné použít na všechny PVC trubky od průměru 63 do 200 mm, tl. stěny v rozsahu 1,9 – 10,5 mm a na PE trubky do průměru 63 mm tl. stěny do 10,5 mm.

průměr/výška manžety (mm)FIREDEX KRprůměr/výška manžety (mm)FIREDEX KO
tuhý strop
75 / 30EI 6075 / 60EI 60
90 / 30EI 6090 / 60EI 60
110 / 30EI 60110 / 60EI 60
125 / 30EI 60125 / 60EI 60
160 / 30EI 60160 / 60EI 60
tuhá stěna
75 / 30EI 6075 / 60EI 60

Manžety FIREDEX KR a KO je možné použít na všechny PVC trubky od průměru 63 do 160 mm a tl. stěny v rozsahu 1,9 – 3,9 mm

H. Náhledy a příklady aplikací