Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární větrací mřížky

05204 Požární uzávěry ARADEX – větrací mřížky s požární odolností

Soubor katalogových listů platných od 3.1.2020 verze ČSN EN 13501-2

EW 15-900505204

Větrací mřížky s požární odolností ARADEX®

čtvercové, obdélníkové, kruhové

A. Charakteristika výrobku

Mřížky ARADEX® umožňují trvalé větrání v místech, kde se vyžaduje požární odolnost požárně dělící konstrukce. Jsou zhotoveny výhradně z materiálů třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 a intumescentních pásek.

Vzhled: Mřížky jsou v základním provedení bílé barvy, případně v pozinkovaném provedení. Čtvercové nebo obdélníkové mřížky ARADEX® mají jako obvodový rám kalciumsilikátovou desku, kruhovým mřížkám tvoří vnější obal pozinkovaný plech. Krycí mřížku tvoří tahokov, který je její povinnou součástí. V základním provedení je mřížka bílá.

Povrchové úpravy: S ohledem na účel použití je výrobek dodáván bez povrchové úpravy, krycí mřížka je bílá. Barevné provedení krycí mřížky lze řešit na zvláštní objednávku.

B. Použití

Mřížky ARADEX® se používají pro odvětrávání požárních úseků přes požárně dělicí konstrukce, pro odvětrání a odvody tepla v kabelových žlabech a kanálech a slouží jako malý požární uzávěr v intervalu EW 15 až EW 90 minut za předpokladu, že tloušťka požárně dělicí konstrukce, ve které je mřížka instalována, musí být nejméně 100 mm u stěn a 150 mm u stropů a požární odolnost těchto požárně dělicích konstrukcí musí být nejméně stejná, jako požární odolnost použitého typu větrací mřížky. Mřížky ARADEX® mohou být použity jak v tuhých konstrukcích s vysokou i nízkou objemovou hmotností, tak i v lehkých montovaných konstrukcích. Mřížky se dle ČSN 73 0810 nesmí používat pro větrání chráněných únikových cest.

Mřížky jsou vhodné: Pro všechna průmyslová prostředí a do všech běžných vytápěných i nevytápěných interiérů.

Mřížky nejsou vhodné: Mřížky nesmí být vystaveny kapající či tekoucí vodě, max. přípustná trvalá rel. vlhkost vzduchu je 90 %, při těchto vlhkostech je však nutno počítat se zkrácenou životností všech kovových prvků výrobku v důsledku koroze.

C. Doklady

  • Certifikát č. 216/C5/2020/0010, vydanýAO 216 PAVUS, a.s. ze dne 10. 1. 2020
  • Stavebně technické osvědčení č. S-216/C5/2020/0010, vydané AO 216 PAVUS, a.s. platné do 31. 1. 2023
  • Požárně klasifikační osvědčení č. PKO-19-091 a PKO-19-089, vydanéAO 216 PAVUS a.s.
  • Prohlášení o shodě
  • a soubor dalších protokolů a dokladů, zahrnutých v rámci Protokolu o certifikaci.

D. Dodací podmínky

Dodávky včetně montáže provádí firma J. SEIDL & spol., s.r.o., kde je možno uplatnit veškeré požadavky. Výrobek je spolu s montážním návodem volně distribuován odborným stavebním firmám k další aplikaci. Montáž se provádí dle tohoto návodu (k montáži není nutné školení výrobcem a není vydáváno písemné Osvědčení k montáži) a montážní firma je povinna vystavit doklad o montáži a kontrole.

E. Životnost

Při běžném užívání ve stavbě v normálním prostředí a při dodržení předepsaných technologických postupů splňují větrací mřížky ustanovení odst.1 §156 zákona 183/2006 Sb. a všech požadavků dalších předpisů a technických norem, které z tohoto ustanovení vycházejí.

F. Podmínky pro aplikaci

Aplikace větracích mřížek ARADEX je vázána dodržením předepsaného montážního postupu a přesné materiálové skladby v souladu se zkoušenými vzorky ve zkušebně PAVUS a.s. Veselí n. L a platným „Stavebním technickým osvědčením“. Montážní postup je součástí dodávky a musí být bezpodmínečně dodržen. V opačném případě se na výrobek certifikát, resp. prohlášení o shodě nevztahují.

G. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při montáži je třeba používat ochranné bezpečnostní pomůcky, tj. kožené rukavice, ochranné brýle nebo štít, případně zástěru a po ukončení práce a před každým jídlem umýt ruce vodou a ošetřit ochranným krémem.

H. Předpisy a normy související

ČSN řady 73 08 XX, ČSN EN 1363-1 a 2, ČSN EN 1634-1, certifikáty, technické podklady a další dokumentace výrobců použitých materiálů a firmy J. Seidl & spol., s.r.o.

I. Upozornění

Jelikož se mřížky dle ČSN 73 0810 nesmí používat pro větrání chráněných únikových cest, kde jsou především vyžadovány parametry EI, jsou odzkoušeny a dodávány pouze s parametry EW.

J. Požárně technické vlastnosti

Mřížky byly průkazně zkoušeny podle ČSN EN 1364-5, ZP 8/1996 a ČSN EN 1363-1 v různých variantách provedení. Na základě těchto zkoušek byly provedeny klasifikace až do požární odolnosti EW 90 dle typu, umístění a požárně dělicí konstrukce. Druh konstrukce (DP1, DP2, DP3) se u těchto výrobků dle technického návodu č. 10.04.09 ze dne 30. 10. 2019 (AO 216 PAVUS, a.s.) nestanovuje.

Průkazně zkoušené varianty uvádí v max. rozměrech následující tabulka:

a) stěny:

OznačeníMax. rozměr (mm)Typ stěny a uložení ve stěněPrůchodnost (%)Požární odolnost
ARADEX®600x300x20Zděná, betonová – na střed57,0EW 90
ARADEX®600x300x20Pružná konstrukce – na střed57,0EW 60

b) betonové, pórobetonové a keramické stropy

OznačeníMax. rozměr (mm)Uložení ve stropuPrůchodnost (%)Požární odolnost
ARADEX® S300x200x100Spodní líc57,0EW 60
ARADEX® KP30průměr 200/120Spodní líc86,0EW 60

K. Náhledy a příklady aplikací

L. Ceník

Platný od 1.1.2019
Maximální rozměr 600 x 300 mm
Mřížka ARADEX EW 60/90 (sádrokartonová/zděná – betonová stěna)

ŠířkaVýškaPrůchodnostProdejní cena bez DPH
16015042,5%1750
20010039,0%1700
20015049,5%1940
20020054,0%2010
26010041,5%2120
26015050,5%2210
26020055,0%2300
26025058,0%2390
30010043,0%2400
30015052,5%2720
30020057,0%3040
30025060,0%3360
30030057,0%3740
40020059,0%4070
400300 4770
500200 5100
500300 5800
600200 6230
600300 6930