Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Protipožární nástřiky

Protipožární nástřik na OK TERFIX P

Soubor katalogových listů platných od 13.7.2021 verze ČSN EN 13501-2

R 15 – 1200101200

Protipožární nástřik na ocelové konstrukce TERFIX P

A. Charakteristika výrobku

Tepelně izolační protipožární nástřik – omítka na bázi vodou ředitelných disperzí a směsi silikátových plniv, minerálních vláken a dalších přísad. Neobsahuje azbest ani těžké kovy.

Vzhled: Dodává se bez povrchové úpravy, hrubý, nerovný zrnitý povrch se strukturou stříkané omítky je specifickou vlastností materiálu. Terfix P nelze povrchově hladit.

Určeno pro ochranu nosných ocelových konstrukcí s požární odolností 15 až 120 minut podle dimenzační tabulky.

B. Použití

Aplikaci lze provádět pouze na čisté, suché plochy, zbavené rzi, mechanických nečistot a mastnoty. Povrch chráněných ocelových konstrukcí musí být opatřen základním antikorozním nátěrem nebo nátěrovým systémem na kovy. Pro zvýšení přídržnosti lze podklad penetrovat zředěnou akrylátovou disperzí v poměru 1:4 s vodou. Je také možné nanést kotvicí vrstvu o síle 2 až 3 mm (cement, písek, voda, disperze), ,která musí schnout min. 24 hodin. Po konzultaci s výrobcem lze použít i jiné penetrační nátěry.

POZOR – jako základ nesmí být použita žádná olejová barva, fermež nebo nátěr olejem či jinými mastnými přípravky!

Způsob nanášení – nástřikem, natahováním nebo nahazováním na čistý, mastnot a mechanických nečistot zbavený a mechanicky zdravý základ.

Tlouštka vrstvy se pohybuje od 7 do 52 mm a je dána požadavkem na požární odolnost konstrukce a způsobem aplikace. Při vyšších tloušťkách nástřiku (nad 30 mm) je nástřik opatřen vložkou z pozinkovaného pletiva drátu tl. 0,7 mm o velikosti ok 20 mm. Způsob upevnění vložky musí být určen projektantem podle způsobu namáhání konstrukce.

Dodatečná povrchová úprava do interieru není povinná, musí však být provedena ve všech případech, kdy nelze vyloučit trvalé působení vody, zvýšení vlhkosti nebo povětrnostních vlivů.

Možnost aplikace nástřiku je třeba samostatně posoudit, pokud bude konstrukce trvale dynamicky namáhaná (vibrace atd).

C. Doklady

  • Certifikát výrobku č. AO212/C5a/2020/0008/Z vydaný AO 212 dne 25. 6. 2020
  • Protokol o certifikaci č. AO212/PC5/2020/0008/Z vydaný AO 212 dne 25. 6. 2020
  • Stavební technické osvědčení č. STO-2020-0010/Z vydané AO 212 dne 18. 6. 2020
  • Klasifikácia požiarnej odolnosti FIRES-CR-150-19-AUPS“ vydaný NO č. 1396, AO reg. č. SK01 ze dne 9. 9. 2020
  • a další zkušební a klasifikační protokoly zahrnuté v protokolu o certifikaci

D. Dodací podmínky

Výhradně jako dodávka včetně provedení, včetně atestu na provedení.

E. Životnost

S ohledem na složení a charakter materiálu, garance na životnost výchozích surovin a zejména dosavadní třicetileté zkušenosti s aplikací nástřiku se jeho obnova po dobu životnosti stavby nepředpokládá. Skutečnou životnost je však třeba z dlouhodobého hlediska posoudit podle míry agresivity prostředí a exposice nástřiku v konkrétní stavbě.

Odolnost proti vlhkosti: Izolační omítku TERFIX je nutno při všech venkovních aplikacích chránit proti atmosférickým vlivům pomocí hydrofobisace. Návrh úprav musí být řešen projektem – nutno použít atestovanou omítku ve stupni I nebo Q.

F. Předpisy a normy související

ČSN EN 1363-1, ČSN EN 13381-4, ČSN EN 13501-2, ČSN EN 13501-1, ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, NV 163/2002 Sb., zák. 22/1997 Sb. v platném znění.

H. Požárně technické vlastnosti

Fyzikálně-mechanické vlastnosti

objemová hmotnost (kg/m3)440 – 470ustálená vlhkost (% hm.)max. 5.0
pevnost v tlaku (MPa)cca 1,4součinitel difuze5.94
pevnost v tlaku za ohybu (MPa)cca 0,6reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1A1
koeficient tepelné vodivosti (Wm-1.K-1)0,08index šíření plamene dle ČSN 73 0863 (mm.min-1)0
tepelná kapacita (kJkg-1K-1)0.92přídržnost k oceli (MPa)0,16

Dimenzační tabulky pro návrhovou teplotu 500°C – Minimální tloušťky nástřiku TERFIX P

Nosníky – otevřené profily I, H – poměr Am/V(m-1)

Požární odolnost (min.)70100130160190210240270300340370
R 156,96,97,99,410,41111,612,112,61313,3
R 308,913,215,717,418,519,119,920,420,921,421,7
R 4516,120,823,625,426,627,328,128,729,329,830,1
R 6023,328,431,433,434,835,536,43737,638,238,6
R 9037,7

Nosníky – uzavřené profily kruhové i čtyřhranné – poměr Am/V(m-1)

Požární odolnost (min.)70100130160190210240270300340370
R 157,47,68,910,912,413,314,415,215,716,316,6
R 309,614,517,820,122,123,124,625,526,126,827,1
R 4517,322,926,629,431,73334,935,936,637,237,7
R 6024,931,235,538,741,442,945,146,34747,748,2
R 9040,3

Sloupy – otevřené profily I, H – poměr Am/V(m-1)

Požární odolnost (min.)63100130160190210240270300340370
R 15777,99,410,41111,612,112,61313,3
R 307,513,215,717,418,519,119,920,420,921,421,7
R 4514,520,823,625,426,627,328,128,729,329,830,1
R 6021,628,431,433,434,835,536,43737,638,238,6
R 9035,7

Sloupy – uzavřené profily kruhové i čtyřhranné – poměr Am/V(m-1)

Požární odolnost (min.)63100130160190210240270300 340 370
R 157,57,78,910,912,413,314,415,215,716,316,6
R 307,914,517,820,122,123,124,625,526,126,827,1
R 4515,422,926,629,431,73334,935,936,637,237,7
R 6022,931,235,538,741,442,945,146,34747,748,2
R 9037,9

Podrobnější dimenzační tabulky a tabulky pro jiné návrhové teploty k dispozici na vyžádání.