Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Požární materiály - kam se co hodí

Způsoby požární ochrany konstrukcí a staveb

Požární materiály rozcestník

Speciální a atypické aplikace

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Do kapitoly speciálních a atypických aplikací jsou zahrnuta požárně bezpečnostní zařízení, která se nějakým způsobem vymykají běžně nabízenému sortimentu. Jde např. o tepelné izolace karbon-epoxidových pásek, kde je jako rozhodující parametr hodnocena limitní teplota, kdy dochází ke ztrátě přilnavosti epoxidového lepidla, které vyztužující pásku z uhlíkových vláken kotví na železobetonový povrch. Je zřejmé, […]

Charakteristika protipožární ochrany potrubí

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Protipožární ochrana potrubních řádů a kontinuálních potrubních vedení nesmí být zaměňována s protipožárními ucpávkami a těsněním v požárně dělících konstrukcích, i když se jedná opět o kontinuální rozvody a stejný materiál. V poslední době je totiž stále častěji vyžadována požární odolnost potrubních rozvodů uvnitř požárních useků, případně odolnost potrubních vedení mimo objekt na […]

Charakteristika ucpávek a těsnění prostupů přes požárně dělící konstrukce

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Těsnící a ochranné systémy jsou sestaveny obvykle z celého souboru intumescentních a tepelně izolačních prvků a materiálů, počínaje intumescentními tmely a těsnícími prvky z minerálních vláken, pružnými pěnovými tvarovkami, intumescentními manžetami, foliemi a maltami konče. Některé z těchto materiálů jsou dále vyráběny i v různých konstrukčních sestavách a prefabrikovaných dílcích. Podle jejich účinnosti, […]

Charakteristika protipožárních těsnění dilatačních spár ve stavebních konstrukcích

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Jedná se o protipožární těsnění styků mezi dvěma požárně dělícími konstrukcemi, případně mezi dvěma oddělenými díly téže konstrukce, které vzájemně dilatují a to buď ve vodorovném či svislém směru. Pro návrh vhodného těsnění je třeba zvážit především rozsah předpokládaných dilatačních pohybů a jejich četnost. Dilatační spára musí být požárně odolná i v případě, […]

Charakteristika hořlavých požárních uzávěrů

Publikováno: 4. 11. 2009
V případě dodávek PBZ „na klíč“ zajistíme od externích dodavetelů. POZOR! Požární uzávěr nelze vytvořit žádným protipožárním nátěrem! Všechny konstrukce musí být průkazně certifikovány a odzkoušeny v souladu s platnou ČSN EN 1634-x. Výjimkou jsou pouze aplikace, uvedené v ČSN 73 0834.

Charakteristika – Nehořlavé požární uzávěry

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Požární odolnost požárních uzávěrů je dána vždy jejich skladbou a musí být průkazně ověřena zkouškami obvykle ve skutečné velikosti. Tyto údaje a nabídky jsou vesměs uvedeny v katalozích jednotlivých výrobců a naše firma je zajišťuje pouze pro dodávky staveb „na klíč“ podle požadavků konkrétních projektů vždy tak, aby byl splněn požadavek odběratele při […]

Charakteristika prosklených uzávěrů

Publikováno: 4. 11. 2009
V případě dodávek PBZ „na klíč“ zajistíme od externích dodavetelů. POZOR! Požární uzávěr nelze vytvořit žádným protipožárním nátěrem! Všechny konstrukce musí být průkazně certifikovány a odzkoušeny v souladu s platnou ČSN EN 1634-x. Výjimkou jsou pouze aplikace, uvedené v ČSN 73 0834.

Charakteristika protipožárních lepených obkladů stavebních a technologických konstrukcí

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Jedná se o moderní ověřený typ protipožární ochrany stavebních konstrukcí pomocí speciálně modifikovaných desek z čedičové plsti o vysoké objemové hmotnosti, s nízkým obsahem pojiva. Desky jsou zatříděny podle ČSN EN 13501-1 podle reakce na oheň do třídy A1 a lepí se na ocelové, železobetonové, keramické, plechové a další konstrukce speciálním žáruvzdorným a […]

Charakteristika požárně dělících konstrukcí

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Požární odolnost požárně dělících konstrukcí může být dána buď přímo při výrobě či montáži typem použitého materiálu (zdivo, železobeton) nebo svoji skladbou, jde-li o montovanou konstrukci (sádrokartony a jiné deskové prvky). Hodnoty požární odolnosti požárně dělících konstrukcí z tradičních materiálů jsou uvedeny v ČSN 73 0821 a budou trvale platit i v návazných […]

Charakteristika – vzduchotechnika

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Požární odolnost vzduchotechnických rozvodů, svislého i vodorovného potrubí různých průřezů, velikostí a tvarů je dána jednak překročením limitní teploty na vnějším povrchu, jednak těsností potrubí při daném provozním tlaku resp. podtlaku, přičemž je nutno definovat, jakému požáru má potrubí odolávat – totiž požáru, působícímu z vnější strany nebo zevnitř. Potrubí se hodnotí podle […]