Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

05 uzávěry otvorů

Způsoby požární ochrany konstrukcí a staveb

Požární materiály rozcestník

Charakteristika hořlavých požárních uzávěrů

Publikováno: 4. 11. 2009
V případě dodávek PBZ „na klíč“ zajistíme od externích dodavetelů. POZOR! Požární uzávěr nelze vytvořit žádným protipožárním nátěrem! Všechny konstrukce musí být průkazně certifikovány a odzkoušeny v souladu s platnou ČSN EN 1634-x. Výjimkou jsou pouze aplikace, uvedené v ČSN 73 0834.

Charakteristika – Nehořlavé požární uzávěry

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Požární odolnost požárních uzávěrů je dána vždy jejich skladbou a musí být průkazně ověřena zkouškami obvykle ve skutečné velikosti. Tyto údaje a nabídky jsou vesměs uvedeny v katalozích jednotlivých výrobců a naše firma je zajišťuje pouze pro dodávky staveb „na klíč“ podle požadavků konkrétních projektů vždy tak, aby byl splněn požadavek odběratele při […]

Charakteristika prosklených uzávěrů

Publikováno: 4. 11. 2009
V případě dodávek PBZ „na klíč“ zajistíme od externích dodavetelů. POZOR! Požární uzávěr nelze vytvořit žádným protipožárním nátěrem! Všechny konstrukce musí být průkazně certifikovány a odzkoušeny v souladu s platnou ČSN EN 1634-x. Výjimkou jsou pouze aplikace, uvedené v ČSN 73 0834.