Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

08 speciální aplikace

Způsoby požární ochrany konstrukcí a staveb

Požární materiály rozcestník

Speciální a atypické aplikace

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Do kapitoly speciálních a atypických aplikací jsou zahrnuta požárně bezpečnostní zařízení, která se nějakým způsobem vymykají běžně nabízenému sortimentu. Jde např. o tepelné izolace karbon-epoxidových pásek, kde je jako rozhodující parametr hodnocena limitní teplota, kdy dochází ke ztrátě přilnavosti epoxidového lepidla, které vyztužující pásku z uhlíkových vláken kotví na železobetonový povrch. Je zřejmé, […]