Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

06 ucpávky a těsnění

Způsoby požární ochrany konstrukcí a staveb

Požární materiály rozcestník

Charakteristika protipožární ochrany potrubí

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Protipožární ochrana potrubních řádů a kontinuálních potrubních vedení nesmí být zaměňována s protipožárními ucpávkami a těsněním v požárně dělících konstrukcích, i když se jedná opět o kontinuální rozvody a stejný materiál. V poslední době je totiž stále častěji vyžadována požární odolnost potrubních rozvodů uvnitř požárních useků, případně odolnost potrubních vedení mimo objekt na […]

Charakteristika ucpávek a těsnění prostupů přes požárně dělící konstrukce

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Těsnící a ochranné systémy jsou sestaveny obvykle z celého souboru intumescentních a tepelně izolačních prvků a materiálů, počínaje intumescentními tmely a těsnícími prvky z minerálních vláken, pružnými pěnovými tvarovkami, intumescentními manžetami, foliemi a maltami konče. Některé z těchto materiálů jsou dále vyráběny i v různých konstrukčních sestavách a prefabrikovaných dílcích. Podle jejich účinnosti, […]

Charakteristika protipožárních těsnění dilatačních spár ve stavebních konstrukcích

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Jedná se o protipožární těsnění styků mezi dvěma požárně dělícími konstrukcemi, případně mezi dvěma oddělenými díly téže konstrukce, které vzájemně dilatují a to buď ve vodorovném či svislém směru. Pro návrh vhodného těsnění je třeba zvážit především rozsah předpokládaných dilatačních pohybů a jejich četnost. Dilatační spára musí být požárně odolná i v případě, […]