Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika protipožárních těsnění dilatačních spár ve stavebních konstrukcích

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Jedná se o protipožární těsnění styků mezi dvěma požárně dělícími konstrukcemi, případně mezi dvěma oddělenými díly téže konstrukce, které vzájemně dilatují a to buď ve vodorovném či svislém směru. Pro návrh vhodného těsnění je třeba zvážit především rozsah předpokládaných dilatačních pohybů a jejich četnost. Dilatační spára musí být požárně odolná i v případě, že dojde k maximálnímu otevření spáry.

B. Před aplikací nutno zvážit

že veškerá těsnění, zkoušená v ČR, vycházejí pouze ze statické požární zkoušky, kde dilatace simulovány nejsou. Pokud tedy těsnění není již principálně založeno na systému, který i při největší dilataci zajišťuje zakrytí těsněného otvoru, je třeba vždy zvažovat míru jeho spolehlivosti pro danou aplikaci.

Limitujícím prvkem pro aplikaci těchto těsnění je především pracovní prostředí. Během montáže musí být konstrukce zcela suchá, práce musí být prováděna při teplotách nad + 3°C, přičemž minimálně stejnou teplotu musí mít i chráněná konstrukce. Z toho vyplývá, že

C. Životnost

Aplikace prvků na silikátové bázi, pokud jsou použity pro těsnění bez dalších organických materiálů, splňují za běžných podmínek požadavky § 47. odst. 1 stavebního zákona. To platí i pro těsnění dilatačních spár pomocí lepených prvků systému ORDEXAL, který je dlouhodobě odzkoušen v náročných podmínkách. Životnost ostatních nabízených systémů je dána průvodní dokumentací jednotlivých výrobců.

Sdílejte článek

Další články v sekci 06 ucpávky a těsnění