Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika protipožární ochrany potrubí

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Protipožární ochrana potrubních řádů a kontinuálních potrubních vedení nesmí být zaměňována s protipožárními ucpávkami a těsněním v požárně dělících konstrukcích, i když se jedná opět o kontinuální rozvody a stejný materiál. V poslední době je totiž stále častěji vyžadována požární odolnost potrubních rozvodů uvnitř požárních useků, případně odolnost potrubních vedení mimo objekt na potrubních mostech či na stěnách objektů s ohledem na odstupové vzdálenosti atd.

V těchto případech je nutno rozlišovat, zda se jedná:

B. Před navrhováním a aplikací těchto ochran doporučujeme zvážit

C. Životnost

Životnost protipožární ochrany potrubních řádů je závislá na materiálu, ze kterých jsou zhotoveny samotné trubky, na prostředí ve kterém jsou exponovány a na způsobu provozování, jakému jsou vystaveny. Celkově lze konstatovat, že silikátové konstrukce a lepené obklady, nedojde-li k mechanickému poškození vyhoví při správném navržení požadavkům § 47, odst. 1 stavebního zákona, resp. čl. 4.12. ČSN 73 0810:2005. Problémem může být – zejména v případě ochrany plastových rozvodů – materiál samotných rozvodů, protože plasty obvykle stárnou, což má za následek změny jejich fyzikálně-mechanických vlastností. V takovém případě bude ztráta životnosti protipožárních ochranných obkladů či jiných ochran dána ztrátou funkce chráněného potrubí.

Sdílejte článek

Další články v sekci 06 ucpávky a těsnění