Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

O firmě

Kdo jsme?

Firmu jsme založili jako jednu z prvních obchodních společností ve Východočeském kraji v květnu 1990 a to “na zelené louce”. Navázali jsme na předchozí zkušenosti z 25 let výzkumu a praxe a postupně se nám podařilo dát dohromady skupinu úzce specializovaných profesionálů, zaměřených na požární ochranu stavebních konstrukcí.

V současné době zaměstnáváme cca 50 plně kvalifikovaných stálých zaměstnanců a působíme na celém území ČR i SR.

Jsme tedy odborná firma, zabývající se řešením problémů v požární ochraně stavebního díla. Zavolejte nám – a přesvědčte se sami…

Sídlo firmy J. Seidl
Firemní flotila J. Seidl
J. Seidl & spol.

Co chceme?

Jde nám o to, abychom uměli vyřešit každý Váš problém, týkající se našeho oboru činnosti pokud možno co:

To znamená, že musíme:

Smyslem všech následujících stránek naší firmy je především zvýšit informovanost o našem oboru, seznámit projektanty, ale zejména stavební organizace a investory s požadavky platných předpisů a norem, ukázat na příkladech, jak která protipožární úprava vypadá, jaké chyby lze z neznalosti (nebo i záměrně, pro úsporu nákladů) dělat, trvale vést přehled použitelných materiálů a jejich vlastností a publikovat maximum odborných informací. Naleznete zde i soubor již vydaných katalogových listů a dosud vydané Směrnice pro aplikaci, pokud je lze bez porušení obchodního know-how zveřejnit. Ovšem to vše je pouhý zlomek toho, co musí profesionální firma znát a umět, chce-li působit v našem oboru a proto:

CO NENAJDETE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, DOZVÍTE SE NA ZAVOLÁNÍ.
SPOJTE SE S NAŠIMI PRACOVNÍKY MAILEM ČI TELEFONEM.