Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Technický zpravodaj 52

Poslední čísla technického zpravodaje

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU č.j. 21 Cdo 1502/2016

Publikováno: 16. 7. 2018
(dostupné z: http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/nejvyssi-soud/2017/1701/judikat-ns-21-Cdo-1502-016-GNS2017872) 21 Cdo 1502/2016 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce L. L., zastoupeného Mgr. Janem Svobodníkem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Sadová č. 2650/20, proti žalované […]

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Publikováno: 16. 7. 2018
Stanovisko HZS ČR (dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx) Osoby, které jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany (§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) mohou provádět kontroly provozuschopnosti u každého požárně bezpečnostního zařízení bez ohledu na to, kdo je výrobcem konkrétního […]

Informace o nových legislativních a technických předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům

Publikováno: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Hodnocení třídy reakce na oheň: Jednou ze základních charakteristik každého stavebního výrobku je třída reakce na oheň. VYHLÁŠKA MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb., uvádí v § 6 Reakce na oheň: Reakce stavební konstrukce včetně stavebního výrobku určeného k zabudování […]

Požární odolnost prostorových konstrukcí kontejnerů s ocelovou kostrou

Publikováno: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Jan Karpaš CSc. Úvod Příspěvek pojednává o možnostech posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí prostorových kontejnerových sestav s ocelovou kostrou.Stavební kontejnery jsou prostorově ohraničené konstrukce, které lze skládat do variantních sestav – přízemních i vícepodlažních objektů (běžné dvoupodlažní sestavy; v některých případech mohou být až čtyřpodlažní). Kontejnery mají různé rozměry. Typický modul prostorových kontejnerů má […]

Požárně bezpečnostní zařízení a jejich kontroly

Publikováno: 16. 7. 2018
Autor: Ivana Nohová Letitý spor mezi výrobcem a jeho zaměstnancem o tom, zda smí zaměstnavatel odejmout oprávnění ke kontrolám požárně bezpečnostního zařízení při ukončení pracovního poměru, vyvrcholil rozsudkem Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 1502/2016-138. Rozsudek je to zvláštní, protože ve svém závěru nedošel jen k rozhodnutí, zda lze oprávnění ke kontrolám požárně bezpečnostního zařízení odejmout […]

Komplikace při kontrolách požárně bezpečnostních zařízení v návaznosti na rozsudek Nejvyššího soudu

Publikováno: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Petr Bohuslav Autor: Ing. Petr Bohuslav Každá namontovaná ucpávka, provedený nátěr, nástřik nebo obklad či osazené požární dveře (uzávěr) jsou požárně bezpečnostním zařízením (PBZ). Někomu tento úzký výčet může připadat úsměvný, někomu zcela samozřejmý. Povědomí o tom, že hasicí přístroje a hydranty je třeba pravidelně kontrolovat, mají snad všichni občané. Že se však povinná […]

Vyšel nový zpravodaj č. 52 – zde Úvodník

Publikováno: 16. 7. 2018
Autor: Josef Seidl motto: Každý je nahraditelný,někdo však bude chybět.Seidl Vážení přátelé, domnívám se, že i mně, po 28 letech existence naší /dnes už jejich/ společnosti přísluší, abych se s vámi rozloučil. Guth Jarkovský by byl jistě stejného názoru. Je to první a současně poslední úvodník v mém podání. Právě v těch úvodnících jim bude […]