Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Technický zpravodaj 45

Poslední čísla technického zpravodaje

Vyšel nový zpravodaj č. 45 – zde Úvodník

Publikováno: 3. 6. 2014
Autor: Eduard Vašátko, Ing. Petr Bohuslav Motto: „Bože kýž jsem policajtem to je vyražení,  koho chce toho si chytne a dá do vězení. Každý si ho musí vážit, kdo naň zaškaredí, pro urážku policajta ve štokhauzu sedí…“ K. H. Borovský Jak jde život … Což o to, život sem – tam pracujícího důchodce je docela OK, jenže si […]

Jeden-dva-tři… schody na únikové cestě po rovině, ano či ne?

Publikováno: 3. 6. 2014
Autor: Ing. Petr Chytrý Jedna stará moudrost praví, že čím víc toho vím, tak tím víc vím, že nic nevím. Nejsem asi sám, když řeknu, že někdy v normách požární bezpečnosti staveb objevím věci, o kterých jsem si myslel, že tam ani nejsou, anebo jsem si je vykládal úplně jinak. Opačným případem může být stav, kdy jsem si […]

Nový občanský zákoník při navrhování, povolování, realizaci a užívání staveb

Publikováno: 3. 6. 2014
Autor: Ivana Nohová Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzbudil mnoho odborných i laických diskusí, většinou kritických, protože obsahuje celkem 3079 paragrafů, a zároveň zrušuje 238 zákonů, vyhlášek nebo jen jejich částí. Do jednoho předpisu se tak dostalo soukromé právo, užití předpisů občanského práva, ochrana soukromých práv, osoby a jejich […]

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění po opravě zveřejně

Publikováno: 3. 6. 2014
Autor: Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s. Směrnice 89/106/EHS platila až do 30. 6. 2013, kdy byla nahrazena nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. Odpovědné orgány členských států musely odstranit vnitrostátní předpisy, které by od 1. 7. 2013 byly s nařízením v rozporu. V České republice se změny dotkly: – zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na […]

,,Principy jednotného europského trhu….”

Publikováno: 3. 6. 2014
Vážení přátelé, Pokud jste vydrželi až do konce, přidávám ještě kousek jedné přednášky nebo článku k zamyšlení. Je to kousek přednášky, která odezněla na konferenci „Fireseat Edinburgh” 12. Listopadu  2008. Přednesl  ji Bernd R. Beier z Univerzity aplikovaných věd v Kemptonu a Mnichově a byla přeložena zřejmě péčí někoho ze slovenského  APP (bohužel nevím kým). Mě […]