Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
33
LET

Technický zpravodaj 47

Poslední čísla technického zpravodaje

Vyšel nový zpravodaj č. 47 – zde Úvodník

Publikováno: 20. 4. 2016
Autor: Eduard Vašátko Motto:  Ono je to těžké: kde je bída, tam hrozí socialismus, a kde je socialismus, tam hrozí bída. Alois Rašín Jak jde život … Letos žádné volby, takže bych v podstatě ani neměl na co nadávat, pokud samozřejmě vynechám různé choroby a řadu úředních nesmyslů, které mě čím dál více postihují. Mám všeho dost, a už jsem to tady […]

Môžu úradníci klamať, alebo musia?

Publikováno: 20. 4. 2015
Autor: Ing. František Gilian, Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR Anotácia Koncom roku 2014 vznikla na Slovensku iniciatíva na podporu a dodržiavanie základných princípov európskej technickej normalizácie, ako reakcia na jej celkový neutešený stav a úpadok spoločenského vnímania jej dôležitosti a poslania. Cieľom bolo a je prinavrátiť technickej normalizácii jej vážnosť, postavenie a správne vnímanie odbornou technickou verejnosťou, študentmi, […]

Pomáhají nám evropské normy zajistit bezpečnější ochranu osob a majetku před požárem, nebo nám jen komplikují život?

Publikováno: 20. 4. 2015
Autor: Ing. Jan Karpaš, CSc. Přestože pracuji v oblasti požární bezpečnosti se zaměřením na odolnost stavebních konstrukcí přes čtyři desetiletí, nedokáži na tuto otázku jednoznačně odpovědět. Úvodem je třeba přiznat, že odlišnost pohledů může být u starších technických kádrů odchovaných výpočty pomocí logaritmického pravítka a nově vychovaných absolventů škol, vybavených nejenom jazykově, ale i různými moderními výpočetními programy. […]

Požární uzávěry v praxi (II. část)

Publikováno: 20. 4. 2015
Autor: Ing. Petr Bohuslav Po uveřejnění první části mého příspěvku jsem se těšil na spoustu připomínek a komentářů, co jsem kde opomněl nebo napsal špatně – a ono vůbec nic. Vrátím se tedy už pouze k původnímu námětu tohoto článku – k uzávěrům v domech sociální péče, domech seniorů a podobných zařízeních, kde se pohybují a žijí starší občané. […]

Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2002 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Publikováno: 20. 4. 2015
Autor: Ivana Nohová Bylo krásné léto, čas dovolených a hlídání vnoučat na chalupách, proto to také byla nejméně vhodná doba na změny právních předpisů, které mají dopady na požární bezpečnost staveb. Hospodářská komora, jejímž je Profesní komora požární ochrany členem, tak poslala návrh novely vyhlášky o požární prevenci, zpracovaný GŘ HZS s žádostí o zpracování připomínek. Obsah […]

Mohlo by se zdát, že se v předpisové oblasti nic neděje…

Publikováno: 20. 4. 2015
Autor: Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s. Mohlo by se zdát, že se v předpisové oblasti nic neděje, ale opak je pravdou. Víceméně celé toto číslo Zpravodaje se dotýká předpisů a technických norem, takže uvádím shrnutí toho, co se v této oblasti odehrálo nebo v současné době odehrává. Technická normalizace ÚNMZ vydal revidovanou verzi Statutu a jednacího […]