Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Požární uzávěry v praxi (II. část)

Publikováno dne 20. 4. 2015

Autor: Ing. Petr Bohuslav

Po uveřejnění první části mého příspěvku jsem se těšil na spoustu připomínek a komentářů, co jsem kde opomněl nebo napsal špatně – a ono vůbec nic. Vrátím se tedy už pouze k původnímu námětu tohoto článku – k uzávěrům v domech sociální péče, domech seniorů a podobných zařízeních, kde se pohybují a žijí starší občané.

Že se těmto objektům požáry nevyhýbají, dokumentuje článek z konce roku 2014. Z článku uvedu pouze úryvky:

K požáru domu s pečovatelskou službou došlo v Kopřivnici 6. 12. 2014 v sobotu časně ráno. Záchranáři ošetřili šest pacientů, nejvážněji byl zraněn jednasedmdesátiletý muž, který utrpěl popáleniny na 80 až 90 procentech těla a inhalační trauma. (…) Muž se nacházel ve stavu přímého ohrožení života, záchranáři jej uvedli do umělého spánku. (…) Další z ošetřených byla pětašedesátiletá seniorka, která se nadýchala zplodin. Tu záchranáři převezli na interní oddělení novojičínské nemocnice. (…) Další čtyři seniory ve věku 72 až 80 let zasahující lékařka vyšetřila a ponechala je na místě bez nutnosti další péče ve zdravotnickém zařízení.

Plameny zasáhly garsonku ve druhém patře, v době požáru se v sedmipodlažním objektu nacházelo 108 osob, z toho bylo 97 v bytových jednotkách a dalších 11 v pečovatelském středisku. Kouř z požáru se dostal prakticky do všech chodeb objektu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu za dvě minuty, dohašování s odvětráváním chodeb jim zabralo další dvě hodiny. Na místě zasahovalo devět jednotek hasičů, příčinou vzniku požáru je nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm. „Další vyšetřování upřesní, zda šlo o cigaretu, svíčku či jiný druh,“ uvedl mluvčí hasičů a dodal, že předběžná škoda byla odhadnuta na 700 tisíc korun.

Požár tedy zůstal lokalizován v bytě, pravděpodobně za požárními a kouřotěsnými dveřmi. Kdy se rozšířil kouř do všech chodeb, jestli již při požáru nebo až při zásahu, těžko říci. Jak zafungovala EPS (byla-li instalována) také nebylo zveřejněno.

V poznámce článku 10.4.2 ČSN 73 0835 (týká se zařízení sociální péče) je uveden zmírňující požadavek na upuštění od samozavírání u lůžkových částí a bytových jednotek v penzionech pro důchodce. Co se týká upuštění samozavírání u samostatných bytů, v ČSN jsem požadavek na samozavírání nedohledal (kromě CHUC B a C), ale zrušení samozavíracích systémů u lůžkových částí a spoléhání se na přetížený personál mi připadá nebezpečné. Vždyť při současných technických možnostech těchto systémů není problém mít tyto uzávěry v případě potřeby trvale otevřené. Jejich uzavření v případě požáru zařídí automaticky EPS nebo autonomní systém. Zařízení není zadarmo, ale taková částka to zase není, abychom kvůli tomu museli rezignovat na bezpečnost. Starší lidé se neradi vzdávají svých zvyklostí, jejich pozornost je však často už snížená, rychleji je přepadá únava a spánek – to všechno příležitosti pro vznik požáru přímo vytváří.

Je zcela pochopitelné, že u objektů, které obývají senioři, hendikepovaní, zranění nebo nemocní spoluobčané, manipulace s dveřmi, které mají namontován samozavírač, velmi komplikuje provoz. Proto zde ze strany obsluhujícího personálu velmi často dochází k zaklínování nebo jinému zajištění uzávěru v otevřené poloze, někdy i k demontáži nebo poškození samozavírače. Tím se uzávěr stává zcela zbytečným a investice do těchto prostředků je zcela zmařena. Následně jsou pak zbytečné i jakékoliv požární ucpávky a těsnění spár, protože otvorem zhruba 2 x 2m se požár a kouř rozšíří do celého objektu naprosto spolehlivě. Tím se stává zbytečnou i vaše práce, protože funkční rozdělení objektu na požární úseky těmito svévolnými zásahy zaniká, a i v případě poměrně malého banálního zahoření může dojít k vážným následkům na zdraví a ztrátám na životech. Uvědomme si, že ve většině případů zabíjí právě toxický kouř z požáru, nikoliv vlastní požár!

PS: Aby si někdo nemyslel, že za vznikem tohoto článku stály nějaké obchodní zájmy, rád bych připomněl, že naše společnost se dodávkami a montáží samozavíracích systémů nezabývá. Reagoval jsem na medializované požáry v sociálních zařízeních, ale především jsem vycházel ze svých zkušeností a náhodných zjištění při kontrolách PBZ.

Sdílejte článek

Další články v sekci Technický zpravodaj