Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
33
LET

Technický zpravodaj 49

Poslední čísla technického zpravodaje

Vyšel nový zpravodaj č. 49 – zde Úvodník

Publikováno: 17. 6. 2016
Autor: Eduard Vašátko Motto: Všechno, co socialisté vědí o penězích je, že je chtějí od těch druhých. W. Churchill Problémem socialismu je, že nakonec vám dojdou peníze ostatních lidí… M. Thatcherová Jak jde život … Pokud se nad sebou kriticky zamýšlím, tím víc si uvědomuji, jaký se ze mě stává zapšklý a protivný dědek. Měl bych […]

História predpisov o horľavých kvapalinách

Publikováno: 17. 6. 2016
Úvod S horľavými kvapalinami sa stretávame dennodenne na každom kroku. Stačí spomenúť iba benzín v automobiloch… Už pred tisíckami rokov sa používal na svietenie olej v každej nám známej civilizácii sveta. Osobitnú kapitolu tvoria minerálne oleje, ktoré sa vo väčšom meradle začali ťažiť v 19. storočí. Primerane tomu vzrastal obchod s nimi, a nebolo tomu inak ani na území Rakúsko – […]

A zase ty komíny…(novinky)

Publikováno: 17. 6. 2016
Původně jsem chtěl psát něco o historii požární bezpečnosti staveb, ale současný nejnovější vývoj v „kominictví“ mě donutil (samozřejmě po domluvě s redakcí Zpravodaje)  napsat několik odstavců o současném právním stavu v této oblasti, i když jsme historicky této problematice věnovali myslím si značnou pozornost. Dnem 1. ledna 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském […]

Stanovisko k článku „A zase ty komíny…“

Publikováno: 17. 6. 2016
Přestože autor článku upozorňuje, že účelem jeho článku není podrobně a závazně vysvětlit problematiku novely zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a prováděcí vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, dovolím si poukázat na kontroverzní aspekty obou předpisů, které vyvolávají u odborné veřejnosti řadu otázek. Tuto skutečnost zmiňuje autor již […]

Informace o nových legislativních a technických předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům

Publikováno: 17. 6. 2016
V minulém Zpravodaji jsem psala o připravovaných předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům. Některé z nich již byly uveřejněny ve Sbírce zákonů. 320/2015 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 378/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších […]