Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Technický zpravodaj 48

Poslední čísla technického zpravodaje

Vyšel nový zpravodaj č. 48 – zde Úvodník

Publikováno: 30. 10. 2015
Autor: Eduard Vašátko Motto:  Existují jen dva druhy politiků. Jedni si myslí, že jsou Pán Bůh a ti druzí jsou si tím jisti.  Irská moudrost Jak jde život … Již blahoslavený Vladimír se mně kdysi snažil vymluvit, abych zde vyjadřoval své názory i na jiné věci než jenom na problémy hasičů a norem a předpisů. […]

E(U)normovaně zkoušený Ordexal aneb „Po staru se žít nedá“

Publikováno: 30. 10. 2015
Autor: Ing. Petr Bohuslav S obavami sleduji každou novou verzi zkušební normy. Proč? Leze to do peněz. Naše firma se nezabývá pouze prováděním protipožárních ochran konstrukcí, ale vyvíjíme také nové aplikace, a především udržuje i ty dávno odzkoušené a v praxi mnohokrát ověřené „tradiční“ systémy. Řeč je o Ordexalu, tentokrát o typu ZLB, který je určen především pro ochranu […]

Informace o nových legislativních a technických předpisech, vztahujících se ke stavebním výrobkům

Publikováno: 30. 10. 2015
Autor: Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s. Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast územního plánování a stavebního řádu: Právní předpisy a sdělení Odkaz na Portál veřejné správy ČR Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 498/2006 Sb. Vyhláška o […]

Výrobky ve stavbách a výrobci

Publikováno: 30. 10. 2015
Autor: Ivana Nohová Ve dnech 9. a 10. června jsem byla na 7. mezinárodní konferenci, kterou pořádala Profesní komora požární ochrany na téma „Aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb“ ve velmi příjemném prostředí Pivovaru Černá Hora. Toto téma jsme vybrali proto, že život na stavbách plyne svým neměnným způsobem bez výrazných ohledů na právní předpisy, […]

Některé aspekty prvopočátků požárních uzávěrů otvorů po zavedení ČSN řady 73 08..

Publikováno: 30. 10. 2015
Autor: Plk. Ing. Petr Chytrý V nedávné minulosti jsme byli svědky ojedinělé akce České obchodní inspekce, která byla prezentována odborné i laické veřejnosti. Jednalo se o kontrolní nákup náhodně vybraných požárních uzávěrů otvorů, a jejich následné „spálení“ v autorizované zkušebně. Na přípravě akce (podnětu) se podílelo i MV ČR – GŘ HZS ČR Praha. Zveřejněné výsledky byly dosti tristní, humbuk […]