Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

04 plošné konstrukce

Způsoby požární ochrany konstrukcí a staveb

Požární materiály rozcestník

Charakteristika protipožárních lepených obkladů stavebních a technologických konstrukcí

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Jedná se o moderní ověřený typ protipožární ochrany stavebních konstrukcí pomocí speciálně modifikovaných desek z čedičové plsti o vysoké objemové hmotnosti, s nízkým obsahem pojiva. Desky jsou zatříděny podle ČSN EN 13501-1 podle reakce na oheň do třídy A1 a lepí se na ocelové, železobetonové, keramické, plechové a další konstrukce speciálním žáruvzdorným a […]

Charakteristika požárně dělících konstrukcí

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Požární odolnost požárně dělících konstrukcí může být dána buď přímo při výrobě či montáži typem použitého materiálu (zdivo, železobeton) nebo svoji skladbou, jde-li o montovanou konstrukci (sádrokartony a jiné deskové prvky). Hodnoty požární odolnosti požárně dělících konstrukcí z tradičních materiálů jsou uvedeny v ČSN 73 0821 a budou trvale platit i v návazných […]

Charakteristika – vzduchotechnika

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Požární odolnost vzduchotechnických rozvodů, svislého i vodorovného potrubí různých průřezů, velikostí a tvarů je dána jednak překročením limitní teploty na vnějším povrchu, jednak těsností potrubí při daném provozním tlaku resp. podtlaku, přičemž je nutno definovat, jakému požáru má potrubí odolávat – totiž požáru, působícímu z vnější strany nebo zevnitř. Potrubí se hodnotí podle […]