Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika – vzduchotechnika

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Požární odolnost vzduchotechnických rozvodů, svislého i vodorovného potrubí různých průřezů, velikostí a tvarů je dána jednak překročením limitní teploty na vnějším povrchu, jednak těsností potrubí při daném provozním tlaku resp. podtlaku, přičemž je nutno definovat, jakému požáru má potrubí odolávat – totiž požáru, působícímu z vnější strany nebo zevnitř. Potrubí se hodnotí podle ČSN EN 1366-1 „Provozní instalace – vzduchotechnické potrubí“ a klasifikuje podle ČSN EN 13501-3 „Klasifikace požární odolnosti vzduchotechnických zařízení“.

Požadovaných parametrů VZT potrubí lze dosáhnout buď zvýšením požární odolnosti klasického ocelového potrubí dodatečnou izolací, alternativně pak zhotovením samonosného potrubí z požárně odolných desek (např. Promatect, Thermax, sádrovláknité desky atd). Pro volbu materiálu a konstrukce budou vždy rozhodující požadované parametry a samozřejmě cena. Požární odolnosti do EI 60 lze obvykle dosáhnout pomocí dodatečné izolace ocelového potrubí minerální plstí (ORSIN, ORSTECH atd), vyšší požární odolnosti je lépe zajišťovat přímou aplikací deskových konstrukcí.

Soubory údajů v závislosti na složení a tloušťku desek a izolačních materiálů jsou obsahem firemních katalogů jednotlivých výrobců, které používá i naše firma, když podobné potrubí chráníme nebo vyrábíme. Při těchto aplikacích je vhodnější realizovat dlouhodobě ověřená řešení a nebýt za každou cenu originální.

B. Při aplikaci nutno předem zvážit

C. Životnost

Životnost vzduchotechnických potrubí je závislá na materiálu, ze kterých jsou zhotovena. Údaje o životnosti jsou obvykle obsaženy v technické dokumentaci výrobců. Pokud jde o silikátové konstrukce, lze očekávat, že vyhoví požadavkům § 47, odst. 1 stavebního zákona, resp. čl. 4.12. ČSN 73 0810:2005. U ocelových konstrukcí bude záležet na způsobu montáže a kvalitě těsnění jednotlivých členů, na prostředí, ve kterém bude potrubí pracovat a jeho agresivitě a na řadě dalších podmínek. V souladu s vyhláškou 246/01 Sb. musí být proto jejich provozu schopnost každoročně kontrolována.

Sdílejte článek

Další články v sekci 04 plošné konstrukce