Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika požárně dělících konstrukcí

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Požární odolnost požárně dělících konstrukcí může být dána buď přímo při výrobě či montáži typem použitého materiálu (zdivo, železobeton) nebo svoji skladbou, jde-li o montovanou konstrukci (sádrokartony a jiné deskové prvky). Hodnoty požární odolnosti požárně dělících konstrukcí z tradičních materiálů jsou uvedeny v ČSN 73 0821 a budou trvale platit i v návazných předpisech, po ukončení platnosti této normy v r. 2007.

Hodnoty požární odolnosti montovaných požárně dělících konstrukcí z jednotlivých druhů desek a z nich vytvořených sendvičů musí být průběžně kontrolovány a ověřovány v souladu se změnami výrobní technologie a složení vyráběných desek a sendvičů a rovněž tehdy, dojde-li ke změnám platných zkušebních předpisů a metodik.

Soubory údajů v závislosti na složení a tlouštce desek a izolačních výplní jsou obsahem firemních katalogů jednotlivých výrobcců desek. V těchto místech jsou proto uváděny v katalogových listech pouze souhrny jednotlivých aplikací a rozsah požárních odolnosti, které katalogy nejběžněji užívaných výrobků nabízejí.

B. Před navrhováním a aplikací PDK doporučujeme zvážit

C. Životnost

Životnost požárně dělících konstrukcí je závislá na materiálu, ze kterých jsou zhotoveny. Údaje o životnosti jsou obvykle obsaženy v technické dokumentaci výrobců. Pokud jde o silikátové konstrukce, lze očekávat, že vyhoví požadavkům § 47, odst. 1 stavebního zákona, resp. čl. 4.12. ČSN 73 0810:2005. U konstrukcí, obsahujících polymerní či jiné organické složky musí být životnost prokázána a v souladu s vyhláškou 246/01 Sb. musí být jejich provozu schopnost průběžně kontrolována.

Sdílejte článek

Další články v sekci 04 plošné konstrukce