Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

02 dřevěné konstrukce

Způsoby požární ochrany konstrukcí a staveb

Požární materiály rozcestník

Charakteristika nástřiků na dřevěné konstrukce

Publikováno: 4. 11. 2009
Až dosud byl pro ochranu dřevěných konstrukcí vyzkoušen před 25 lety pouze jediný nástřik – TERFIX TCVV 800/400. Aplikace, stříkaná v r. 1986 vypadá dnes přibližně takto: Od té doby nebyl v této kategorii vyzkoušen a certifikován podle našich informací žádný nástřik.

Charakteristika protipožárních nátěrů na stavební nosné konstrukce

Publikováno: 4. 11. 2009
Nejdříve citace z předchozí a aktuální normy ČSN 73 0810:XXXX Požadovaná požární odolnost konstrukcí musí být zajištěna po celou předpokládanou životnost stavebního či technologického objektu. Zpěňující nátěry či jiné ochrany konstrukcí, které nemají průkazně ověřenou a zaručenou dostatečnou životnost a musejí se obnovovat, lze užít jen na těch částech konstrukcí, které i po zabudování jsou […]

Charakteristika deskových prvků na silikátové bázi v protipožární ochraně staveb

Publikováno: 4. 11. 2009
A. Charakteristika Deskové prvky na našem trhu lze z hlediska požárně technických vlastností a celkového chování při požáru rozdělit do několika skupin: 1) Desky homogenní vyráběné z jediné materiálové směsi, bez dalších úprav (viz obr. 1). Tyto desky mohou, ale nemusí obsahovat minerální, skleněná či jiná vyztužující vlákna, která obvykle nejsou ve směsi orientována. Mezi nejrozšířenější […]