Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Speciální a atypické aplikace

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Do kapitoly speciálních a atypických aplikací jsou zahrnuta požárně bezpečnostní zařízení, která se nějakým způsobem vymykají běžně nabízenému sortimentu. Jde např. o tepelné izolace karbon-epoxidových pásek, kde je jako rozhodující parametr hodnocena limitní teplota, kdy dochází ke ztrátě přilnavosti epoxidového lepidla, které vyztužující pásku z uhlíkových vláken kotví na železobetonový povrch. Je zřejmé, že v tomto případě se nejedná o požadavky, vyplývající z požárních norem a z ISO křivky a nelze hovořit o požární odolnosti konstrukce, na druhé straně jde ovšem o stavební prvek, jehož parametry musí být průkazně garantovány, i když na ně momentálně není platná norma. Totéž platí i o širokých spárách, které těsní dvě na sebe kolmé stěny , tedy např. zavěšený fasádní plášť a jednotlivé stropní desky v podlažích. V těchto případech se toto těsnění požaduje, nejde však o běžnou aplikaci. Postupně bude těchto aplikací přibývat a proto jsme pro ně v tomto katalogu upravili samostatnou kapitolu.

B. Před aplikací nutno zvážit

Ve všech případech, kdy má být použito atypické konstrukce, je třeba vždy předem zvážit –

Sdílejte článek

Další články v sekci 08 speciální aplikace