Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Charakteristika – Nehořlavé požární uzávěry

Publikováno dne 4. 11. 2009

A. Charakteristika

Požární odolnost požárních uzávěrů je dána vždy jejich skladbou a musí být průkazně ověřena zkouškami obvykle ve skutečné velikosti. Tyto údaje a nabídky jsou vesměs uvedeny v katalozích jednotlivých výrobců a naše firma je zajišťuje pouze pro dodávky staveb „na klíč“ podle požadavků konkrétních projektů vždy tak, aby byl splněn požadavek odběratele při co nejnižších nákladech, aniž by došlo k ohrožení kvality.

V současné době naše společnost pokračuje v dodatečných úpravách stávajících uzávěrů zejména při rekonstrukcích objektů a to výhradně u

– upravuje a vyrábí ocelová, plná otočná montážní (revizní) dvířka do velikosti 400 x 400 mm

Za specifický typ uzávěru lze považovat i větrací mřížky ARADEX, které umožňují zajistit větrání přes požárně dělící konstrukce např. u rozvaděčů, případně ve skladech a dalších prostorách, kde je samovolné větrání požadováno.

B. Při aplikaci nutno předem zvážit

C. Životnost

Životnost ocelových, resp. nehořlavých uzávěrů je dána jejich materiálem a konstrukcí. V případě uzávěrů je jejich životnost limitována především ztrátou jejich funkce v důsledku dodatečných zásahů do konstrukce nebo poškozením jejich pláště, deformací křídel, deformací zárubně, ale např. i odstraněním samozavirače, pokud byl součástí dodávky, výměnou kování atd. Ke ztrátě funkce dochází např. i svěšením křídla v otvoru, případně špatnou instalací, která způsobí obtížně uzavírání, případně nedovírání křídla, poškozením těsnících pásek či jiných elementů, pokud jsou v konstrukci použity atd.

Při kontrolách provozuschopnosti podle vyhl. 246/01 Sb. může být za ztrátu funkce považována i neschopnost provozovatele předložit průkaznou dokumentaci k uzávěru, dodanou výrobcem, resp. nemožnost identifikovat instalovaný uzávěr v objektu.

Sdílejte článek

Další články v sekci 05 uzávěry otvorů