Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Publikováno dne 21. 2. 2012

OTÁZKA: 

ODPOVĚĎ: Příloha C ČSN 73 0834, která stanovuje technické požadavky na mateřské školy ve změnách staveb, uvádí, že musí být zajištěna požární bezpečnost podle dále uvedených článků (C.1 – C.7), pokud mateřská škola je navržena pro více než 6 dětí. Pokud je MŠ navržena pouze pro 6 dětí, požadavky přílohy C se neuplatňují. Pro změnu v užívání stavby musí být přesto vypracována projektová dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby a změna musí být projednána s příslušným stavebním úřadem.

Jan Liška, HZS Ústeckého kraje 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb