Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Azbest

Publikováno dne 11. 12. 2014

OTÁZKA: Náš být byl při rekonstrukci v roce 1987 opraven tak, že asi ze 60. procent jsou přepážky v bytě z osinkocementovych desek. Dali jsme si udělat analýzu vzorku obložení a ten se skládá z těchto komponentů: Grunerit:amfibolový, azbestový minerál, Orthochrysotil: azbestový minerál, Kalcit pochází asi z vápna použitého jako pojivo, Křemen: minoritní složka. Vzorek byl analyzovan prostřednictvím praškové rentgen. difrakce. Jsou tyto výsledky zdraví nebezpečné? DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ. 

ODPOVĚĎ: Na Váš dotaz není jednoduché odpovědět jedním slovem. Jistě, azbest, který obsahují Vámi uváděné osinkocementové desky je zdravotně závadný a nebezpečný. Jde to až tak daleko, že např. “boletické panely,”, které jsou na fasádách některých školek, škol a veřejných budov se již delší dobu vyměňují, ačkoliv jde o fasádní panely, problémy dělají i eternitové střechy  atd. Vyhl. č.6/2003 Sb., kterou vydalo ministerstvo zdravotnictví stanoví ve své příloze 2 závazné limity azbestových vláken, které nesmí být  uvnitř obytných budov překročeny – a tady to v podstatě začíná. Nikde není napsáno, že azbest v objektech být vysloveně nesmí (i když v zahraničí to většinou bývá jednoznačně definováno). Ovšem vyhl. 268/2009 Sb., v platném znění vyhl. 20/2012 Sb. (což je prováděcí vyhláška stavebního zákona) ve svém § 10, odst.1 uvádí:  

§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat^3), bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech^9), zejména následkem

a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny,

b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší,

c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,

d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření^13),

e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy,

f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře,

g) nevhodného nakládání s odpady^14), ….. 

jinými slovy – pokud by se z desek uvolňovalo do ovzduší nadlimitní množství azbestových vláken (viz. vyhl č.6/2003 Sb. v platném znění, potom je nutno situaci řešit. Ovšem – pokud na stěny, které jsou jistě opatřeny omítkou a malbou nikdo nebude sahat, vrtat, řezat či jinak poškozovat, nadlimitní množství  naměřeno nebude. Ovšem háček bude patrně v instalaci vzduchotechniky, protože pokud je v objektu používána, tam bude jistě naměřeno vláken podstatně více. 

Závěr – nejprve požádat orgány hygienické služby o měření potenciálně karcinogenních vláken v bytě a ve vzduchotechnickém potrubí, a na základě výsledků žádat o řešení u majitele objektu či na stavebním úřadě.

 

Eduard Vašátko

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb