Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Článek 9.8.1 ČSN 73 0804 z 02/2010

Publikováno dne 24. 2. 2013

OTÁZKA: Dobrý den. Projektuji stavební řešení energetických staveb (plynové kotelny I. kategorie, kogenerační jednotky, apod.) a není mi jasný článek 9.8.1 ČSN 73 0804 z 02/2010, kde se píše: "jedno nebo dvoupodlažní výrobní či skladové objekty, ve kterých jsou požární úseky s 5. až 7. skupinou výrob, ………musí požárně dělicí a nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu vykazovat požární odolnost nejméně 30 minut." Často jsou tyto provozy umísťovány ve stávajících ocelových halách (třeba i bývalých kotelnách; cca z r. 1970) a pak nastává problém s požárním zabezpečením stávajících konstrukcí. Dle mého soudu je to ve výše zmíněném článku napsané tak, že by se požárně ošetřila konstrukce celého objektu (ale to je asi nesmysl, když třeba nová kotelna je jen ve třetině objektu). Na již realizované stavbě jsme to řešili tak, že jsme jsme dle čl. 9.8.1 ře šili pouze požární úsek s výše zmíněnou skupinou výroby a toto řešení bylo HZS odsouhlaseno. Prosím,můžete mi sdělit, jestli je článek pouze neštastně formulován a lze použít již námi použité řešení? Případně na koho bych se mohl v této věci obrátit (např. autor normy apod.). Děkuji. Zdravím.

ODPOVĚĎ: Ve druhém odstavci tohoto článku je uvedeno:

"Jedno nebo dvoupodlažní výrobní či skladové objekty, ve kterých jsou požární úseky  s 5. až 7. skupinou výrob či skladových provozů (v jakémkoliv rozsahu), nebo u tří a vícepodlažních objektů bez ohledu na skupinu výrob či skladových provozu, musí požárně dělící a nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu vykazovat požární odolnost nejméně 30 minut."…

Osobně bych tuto požární odolnost nosných konstrukcí objektu vzhledem ke skupině výrob považoval za minimální (uvedeno – v jakémkoliv rozsahu). Dle mých informací výklady norem může provádět pouze soud (ten se asi stejně obrátí na autora – Ing. Vladimíra Reichla, Dr.Sc.). Pokud jste však v souladu se stanoviskem HZS, asi z praktického hlediska není více co řešit. O případný výklad uvedeného článku normy (i vzhledem k poznámce, kde je uvedeno "či jeho části") byste se měl obrátit přímo na autora normy.

Pasivní požární odolnost konstrukcí považuji za základní prvek požární bezpečnosti stavby. Při mimořádné události – požáru, je důležité, aby konstrukce objektu byla bezpečná a stabilní po minimálně stanovený čas, a to jak z důvodu evakuace lidí (ta teoreticky většinou probíhá ve výrazně kratších časech), tak i následného zásahu jednotek HZS. 

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb