Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Dotaz na rozdělení RD -společný majitel na dva majitele

Publikováno dne 2. 7. 2015

OTÁZKA: Dva sourozenci zdědili RD. Jedná se o dva vchody samostatné a společné ev.číslo popisné . Já bych chtěl svoji část prodat, ovšem je nutné domek rozdělit na dvě pop. čísla a dále jsem slyšel, že touto změnou musí být dům rozdělen protipožární ochranou. Dům je starý cca 6O r. a musí být při prodeji i vystavena tabulka en. ztrát? Děkuji za vaši odpověd´a zdravím.

ODPOVĚĎ: Pokud se jedná o jeden RD, tak v něm mohou být až 3 bytové jednotky, které nemusí být nijak požárně oddělené (ČSN 73 0833, čl. 3.5). Změna majitele nemá na požární bezpečnost objektu vliv.

DOPLNĚNÍ: Od kolegy jsem dostal jiný výklad: Dle vyhlášky 501/2006 §2a2 je rodinný dům stavbou pro trvalé rodinné bydlení – děti, rodiče, prarodiče či nějaké kombinace a pro tyto rodiny může mít až tři byty. V okamžiku kdy bratr svoji část RD prodá bude ve druhé polovině RD cizí rodina a jsou to tedy dva RD a musí být mezi nimi požární stěna přes celou výšku objektu.

Přesné znění v článku 3.5 normy 73 0833 týkající se "definice" tohoto bydlení je: a) budovy skupiny OB1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše třemí obytnými buňkami, s jedním podzemním a s nejvýše třemi užitnými nadzemními podlažími (užitným nadzemním podlažím je i podkroví, je-li tam obytný pokoj apod.) a nejvýše s celkovou půdorysnou plochou všech podlaží objektu do 600 m2.

V tomto článku je používán shodný termín jako ve vyhlášce a pro PBS je ještě podstatně upřesněn. Jestli je shodnost čistě náhodná nebo závazná, nechť posoudí někdo jiný. V normě na tento právní předpis odkaz není, doporučuji konzultaci s místně příslušným oddělením HZS, které může mít konečné slovo. Říkám může – protože otázkou zůstává, zda s tím vůbec stavební úřad a následně HZS budou mít vůbec něco společného. Většinou je takovýto prodej (změna majitele) pouze zapsán na KÚ. 

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb