Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Jaká jsou pravidla pro odstupovou vzdálenost bytových domů, aby splňovala předpisy požárněbezpečnostní? Jestliže je zde výjimka na odstupovou vzdálenost, jak je to s okny protilehlých stěn?

Publikováno dne 24. 8. 2012

OTÁZKA: Dobrý den, mám konkretní dotaz, bydlím v bytovém domě, kde sousední investor postavil nový bytový dům blíže k našemu, než mu umožňovalo stavební povolení a situace umístění. Nyní mu stavební úřad nechává čas na legalizaci (černé stavby) a mě by zajímalo, jak si mohu ověřit dle platných norem (73 0802 aj), jestli bude vyhovovat jeho požárněbezpečnostní opatření.

ODPOVĚĎ: Pokud jste účastníkem stavebního řízení, tak máte právo nahlížet do dokumentace, které by mělo být součástí i požárně bezpečnostní řešení. Zde by měly být uvedeny veškeré podmínky na stavbu z hlediska požární bezpečnosti, včetně odstupových vzdáleností od okolní zástavby a navržených opatření. A pak už stačí vzít jen metr nebo jiné měřidlo a vzdálenosti ověřit, případně prohlédnout provedená opatření. Pokud nejste účastníkem stavebního řízení, tak toto právo máte asi také, ale může to být malinko komplikovanější. Nejsem právník, ale na internetu jsem nalezl článek, z kterého předkládám výňatek: "Ustanovení § 133 stavebního zákona – na rozdíl od § 23 správního řádu – nečiní rozdíl mezi účastníky řízení, jejich zástupci a třetími osobami, neboť jeho úprava dopadá na všechny osoby, za předpokladu, že orgánu územního plánování nebo stavebnímu úřadu prokáží odůvodněnost požadavku do dokumentace nahlédnout. Navíc je nutné zohlednit i ten fakt, že informací se lze touto cestou domáhat nejenom na stavebním úřadu, jenž vede správní řízení podle stavebního zákona, ale i na stavebním úřadu, který dané řízení již pravomocně ukončil, popř. na orgánu územního plánování, jímž zpravidla není stavební úřad.
Dopad ustanovení je tedy oproti § 23 správního řádu zcela odlišný a v jistém smyslu i širší. Tato právní úprava zakotvila povinnost příslušného stavebního úřadu, který eviduje dokumentaci staveb, za splnění stanovených podmínek zpřístupnit dokumentaci stavby třetím osobám, tedy nejen účastníkům stavebního řízení, a tomu odpovídající právo těchto osob (subjektivní oprávnění veřejnoprávního charakteru) za splnění stanovených podmínek na zpřístupnění této dokumentace."

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb