Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Komíny, odvětrání, šíře vchodových dveří

Publikováno dne 26. 4. 2012

OTÁZKA: Dobrý den,máme technické nejasno,,do jednovrstvých ,sdružených odváděcích komínů,sloužily jako odvětrání kuchyní přiroz. cestou /pro každý byt samostatný komín/ si někteří vlastníci napojili digestoře s ventilátory, odvod do těchto komínů/nejsou vložkované,ani vymazané r.v.1968/ a puch a spaliny se dostávají do ostatních bytů,existuje na tento problém nějaký předpis? 2/šíře vchod. máme navrhnutou 800mm,někteří tvrdí, že má být 900mm? Děkuji předem za odpověd.

ODPOVĚĎ: Ohledně dotazu na komíny se podívejte do odpovědi z dotazu: Nahlížecí okénko v kouřovodu dle ČSN 73 42 01 Sb. 2010 (22. 2. 2012).

Šířka vchodových dveří u bytových domů s více jak 3 bytovými jednotkami je stanovena v zákoně č. 369/2001 Sb. (příloha č.1) minimálně na 900 mm.

Ing. Petr Bohuslav

a ještě doplnění: 

V uvedeném případě se jedná o dvě různá zařízení. Jedním jsou komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. Druhým zařízením je vzduchotechnika, sloužící k odvodu kuchyňských par.

Sdružený komín je se dvěma nebo více komínovými průduchy v jedné nebo dvou a více řadách. Může mít společný komínový plášť pro větší počet komínových vložek, které musí být navzájem a od komínového pláště tepelně a dilatačně odděleny. Podle ČSN 73 4201 komínový průduch sloužící odtahu spalin nesmí být současně používán jako větrací průduch a naopak. Z nepoužívaného větracího průduchu se může zřídit komínový průduch pouze se souhlasem kominíka (revizního technika komínů) a splňuje-li požadavky platných ČSN. Pro jiné účely např. pro vedení anténních napáječů se mohou použít pouze zrušené komíny. Zrušeným komínem je ten, od kterého byl odpojen spotřebič a byl v sopouchu a v ústí uzavřen; před novým připojením spotřebiče musí být provedena kontrola a zkoušení. Podle Vyhlášky č.268/2009 lze do světlíkové nebo větrací šachty zaústit pouze větrání místností stejného charakteru v celé výšce šachty, šachtou nesmí být odváděny spaliny od spotřebičů paliv. Pouze v odůvodněných případech, při zachování funkce světlíkové nebo větrací šachty, v nich může být umístěn komín odpovídající normovým hodnotám.

Z dotazu vyplývá, že se nemohlo ani dříve jednat o odvětrání kuchyní přirozenou cestou, kde se nemohl kumulovat puch a spaliny, ale o komín, který je nevyužíván.  Vzduchotechnické klapky na zařízení „digestoří“ nejsou vyráběny ve vzduchotěsném provedení, proto musí zákonitě docházet ke zpětnému průniku zápachu a nečistot z komína do bytu. Je proto potřeba nejprve zajistit bývalý komín proti jeho možnému napojení na spotřebiče paliva a vzduchotechnické zařízení provést řádně vzduchotechnickým potrubím od klapky do volného prostoru. Obě činnosti musí provést odborná firma.

 

      Šíři vchodu máme navrženou 800 mm, někteří tvrdí, že má být 900 mm.

      Odpověď:

      Vyhláška č. 268/2009 Sb. Uvádí, že hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 x 1950 x 800 mm. Uvedený požadavek se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci. Dřívější technická norma, která přímo rozměry vchodových dveří uváděla je zrušena.

Z dotazu nevyplývá, o jaký druh budovy se jedná. Předpokládám proto, že se jedná o bytový dům. V projektové praxi bylo desítky let praktikováno navrhování vstupních dveří o šířce 900 mm právě z důvodu možného stěhování nábytku a ostatních zařízení. Osobně mám ve svém bytě takto široký vchod a stěhování sedací soupravy bylo i tak obtížné. Stejně široký vchod mám i ve své rekreační chatě, ačkoliv to žádný předpis nenařizuje. Při navrhování staveb je třeba vyhovět všem požadavkům předpisů, ale i praktickým využitím budovy podle jejího účelu.

 

V Hradci Králové dne 4.5.2012                              Ivana Nohová

                                                             člen profesní komory požární ochrany                   

 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb