Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Konstrukce podhledu SDK

Publikováno dne 16. 1. 2014

OTÁZKA:  V projektu je uvedena skladba stropu (shora): dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými plechy, vzduchová mezera, tepelná izolace (vata) 2x10cm na dvojtém roštu (cd profily), 2x sádrokarton (dle projektu -sádrokartonový podhled typu Knauf D 112 odolnost 15min.). Mohu použít rošt z latí montovaný přímo na vazníky a izolaci mezi ně + zespodu 2x sádrokarton? Jedná se o tesařskou dílnu. Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ: Montážní organizace je povinna dodržet parametry projektu, tudíž i předepsanou skladbu konstrukce. Vyhláška 246/2001 Sb. to ke kolaudaci vyžaduje potvrdit písemně. Změnu tedy budete muset projednat s projektantem. Neznám přesný důvod, proč je zrovna vybrána tato skladba konstrukce (možná z důvodu použití sbíjených vazníků, nikoliv klasických dřevěných konstrukcí), ale pro odolnost konstrukce R30 stačí deska RED 1x 12,5 mm i na dřevěný rošt bez jakékoliv izolace (Knauf D 111 – K225). Pro požární odolnost EI 15 podhledu zdola stačí také deska RED 1x 12,5 mm, ale na CD profily a systémové závěsy (D 112), izolace předepsána není. Tu tedy můžete použít libovolnou, pouze jako tepelnou. U jednoduchého záklopu, zvlášť na dřevěných latích, vzniká velká pravděpodobnost tvorby trhlin ve spárách. Pravděpodobně jste ještě zapomněl zmínit i parotěsnou folii a krycí vrstvu na izolaci (lepenka, folie).

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb