Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Kontrola provozuschopnosti pož. dveří/vrat vyrobených v r. 1996

Publikováno dne 13. 6. 2011

OTÁZKA: Dobrý den, mám dotaz – kdo je oprávněn provádět kontrolu provozuschopnosti "starších" požárních dveří/vrat. Jsou jednoduché nebo dvojité plechové a budova, ve které jsou umístěny, byl zkolaudován v r. 1996. Od té doby se nijak neopravovaly – pominu-li drobné mechanické opravy zámků a závěsů. Některé z nich jsou navíc ještě opatřeny protipožárním nástřikem, který pravděpodobně již neplní svou úlohu. Jde mi o to KDO smí provádět kontroly a jaké k tomu musí mít oprávnění. Může to být osoba odb. způsobilá podle zákona č. 133/1985 Sb.? Neustále se s majitelem objektu dohadujeme; zastávám názor, že by to měl být někdo s odpovídající odborností pro montáže tohoto druhu PBZ a ne technik PO. Nedaří se mi majiteli vysvětlit, že dveře/vrata byla sice namontována v době, kdy nebyly kontroly provozuschopnosti vyžadovány na vše a v takové míře, jako v současnosti, ale vyhl. č. 246/2001 Sb. dnes platí bez výji mky i na "staré zařízení". Je rozdíl v obsahu kontroly "starých a nových dveří"? Děkuji

ODPOVĚĎ: Kontrolu podobných aplikací (nejenom uzávěrů) mohou provádět buď specialisté,resp. osoba odborně způsobilá s příslušným vyškolením výrobcem  takového produktu, kteří  znají technologii, kterou byly tyto výrobky vyráběny a normy, podle kterých byly zkoušeny, (viz §§ 6 a 10 vyhl. 246/2001 Sb). Pokud takoví specialisté nejsou, případně pokud se neví, kdo výrobek vyrobil, doporučuji soudního znalce. Jinak samozřejmě rozdíl v kontrolách každého takového starého či nového výrobku (nejenom dveří) existuje, protože se v průběhu let měnily normy a každý takový výrobek má parametry, které sice odpovídaly normám, platným v době jeho vzniku, ale které už nemusí splňovat požadavky norem stávajících. Mimo to mají některé výrobky omezenou životnost. Zavolejte, podobný posudek můžeme zajistit.

Eduard Vašátko 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb