Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Kontrola větrací mřížky ARADEX

Publikováno dne 28. 9. 2011

OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li máte požadavek na oprávnění od vaší společnosti ke kontrole požárně bezpečnostního zařízení větrací mřížky ARADEX dle vyhl. č. 246/2001 Sb. Nebo si kontrolu provozuschopnosti dle požadavku této vyhlášky mohu provést sám aniž bych měl nějaké vaše školení? Popř. jakým způsobem tuto kontrolu provést. Děkuji!

ODPOVĚĎ: Větrací mřížky ARADEX buďto dodává a montuje přímo naše společnost nebo jsou dodávány stavebním společnostem s návodem k montáži a použití dle zadaných požadavků na požární odolnost. Pokud Vám stavební firma předala návod k montáži a použití, a seznámila Vás s jeho funkcí (toto je vhodné mít písemně), můžete si kontrolu provést sám. Důležité je především zkontrolovat požární odolnost mřížky (mřížek je více typů) vzhledem k projektu a zda-li je dodržený postup montáže. Požadovaná požární odolnost se vyčte z PBŘ, odolnost mřížky z identifikačního štítku, případně z katalogového listu a dodržení montáže z místního šetření a dokladem od stavební firmy. Všechny tyto okolnosti by měly být potvrzeny v dokladu o montáži (součást dokumentace ke kolaudaci) dle §6 vyhl. 246/2001 Sb., který by ke kontrole měl být k dispozici. Umístění identifikačního štítku mřížky s požární odolností je povinné! O každé kontrole musí být proveden zápis, nejlépe v požární knize. Pokud se mřížka nenachází ve zvláštním prostředí (zvýšená vlhkost, chemické provozy, extrémní teploty či jiné vlivy) postačuje kontrola 1x ročně dle požadavku vyhlášky. Zvýšenou četnost kontrol je možné předepsat u extrémních provozů nebo dle požadavku projektu. Mřížka vesměs nevyžaduje žádnou údrždu (jedná se o jednoduché pasívní PBZ bez pohyblivých součástí), pouze při zvýšené prašnosti v "mastných" provozech se musí pravidelně čistit – luxovat. Pokud se nebudete v této požární problematice cítit jistý (nebude se Vám chtít studovat katalogové listy, doklady stavebních firem a PBŘ), je možné se na naší společnost obrátit s prvotní kontrolou a dle předaných podkladů a získaných znalostí si následné kontroly mřížek provádět sám, k čemuž Vám vystavíme oprávnění.

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb