Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Kouřovod u plynového kotle

Publikováno dne 15. 7. 2020

OTÁZKA: Dobrý den, v únoru 2008 mě oprávněná firma dodala a provedla kompletní montáž plynového kotle AVIO 21 MAIOR,výkon do 24,4kW. Firma vystavila revizní zprávu bez závad. Až v roce 2015 kominická firma ve zprávě o provedení kontroly a čištění spalinové cesty uvedla závadu "Malá náběhová výška kouřovodu". Tuto závadu opakuje ve Zprávě o provedení čištění a kontroly spalinové cesty ze dne 16.4.2020. Revizní zpráva kotle vystavená 14.5.5019 platná do 14.5.2022 konstatuje, že kotel je schopný bezpečného provozu. Prosím o vysvětlení, co je platné, a jestli při montáži kotle v roce 2008 vč.spalinových cest byly dodrženy normy. Děkuji, s pozdravem

ODPOVĚĎ: Bohužel náš obor nejsou komíny a kouřové cesty, takže mojí odpověď berte s rezervou. Prostudoval jsem ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) platnou od roku 2002 do 2008, od 2008 do 2010, od 2010 do 2016 a od 2016 do dneška, a ve všech těchto normách nevidím rozdíl v požadavku na délku kouřovodu. Všude je uvedeno, že kouřovod pro komín s přirozeným tahem nesmí být delší než 1/4 účinné délky komínu nebo 3 m (čl. 7.1.5) a současně nad přerušovačem tahu musí být minimální svislá délka kouřovodu 400 mm – odchylku může stanovit pouze výrobce spotřebiče ve své technické dokumentaci (čl. 7.2.2). Bohužel v této ČSN nikde termín náběhová výška uveden není, pouze tedy předpokládám, že je tím ve zprávě myšlena svislá výška kouřovodu nad přerušovačem tahu. Přeměřte si tuto výšku, pokud bude menší než 400 mm, podívejte se ještě do dokumentace výrobce. Pokud tam nebude uvedena nižší a skutečná výška bude menší než 400 mm, tak to bylo provedeno špatně již při montáži a nebyly dodrženy platné ČSN. Vysvětlení by Vám ovšem měl podat i revizní technik, který zprávu vystavuje.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb