Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Krbová vložka a krbová kamna v jednom komíně?

Publikováno dne 2. 4. 2014

OTÁZKA: Dobrý den, prosím, poraďte nám. Máme starší rodinný domek. Do jednoho vyvložkovaného komínu nám odborná firma instalovala krbovou vložku do 10kW a rodičům krbová kamna do 10kW na stejném podlaží. Teď jsme se setkali s názorem, že to tak nesmí být. Ptali jsme se různých kominíků, revizních techniků, hledali na internetu a názory se zde různí. Jedni říkají, že to tak může být, jiní že to tak rozhodně nesmí být (samozřejmě vše podle platné normy). Je tedy možno tyto dva spotřebiče provozovat v jednom vyvložkovaném komíně, výška komínu je do 10m (průměr vložky 150), spotřebiče stojí ve stejném podlaží a kouřovody (trubky vedoucí od spotřebičů do komína) jsou od sebe vzdáleny asi 30 cm-výškově. Odporuje či neodporuje to vyhlášce? Ovlivní to provoz (tah a hoření) instalovaných spotřebičů? Moc děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Bohužel to odporuje normě ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody, kde je tato varianta v článku 9.2.1.4 přímo zakázaná – krbová kamna nebo krbová vložka musí být připojená do samostatného komínu (komín, do jehož komínového průduchu je připojen pouze jeden spotřebič). Do společného komínu (průduchu) lze zaústit pouze lokální spotřebiče do 15 kW (čl. 9.2.2.2), za podmínek v čl. 8.2.2.3 (výšky a úhly zaústění). Bohužel právě Vaše spotřebiče jsou výše uvedenýn článkem z tohoto řešení vyjmuty. Takže k Vaší závěrečné otázce – normě ČSN 73 4201 to nevyhovuje (ve vyhlášce 23/2008 Sb. v platném znění je citována pouze část 8 této normy, takže s ní to z hlediska PBS přímo v rozporu není). A zda to ovlivní provoz – tah a hoření? Rozhodně, ale bohužel nevím jak, to musíte jinam. Nicméně asi tyto spotřebiče nejsou ze "společného komínu" vyjmuty náhodně, nebral bych tedy jejich společný provoz na lehkou váhu.

Ing. Petr Bohuslav

a ještě odpověď kolegyně, která se problematikou komínů zabývá velmi podrobně i s návodem jak postupovat dále:

Váš problém řeší ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, kde je uvedeno:

čl. 9.3.2.1

Je-li nutné připojit více lokálních spotřebičů na pevná paliva do společného komína samostatnými kouřovody, mohou to být nejvýše dva lokální spotřebiče v jednom podlaží.

čl. 9.2.1.4

Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené samostatným kouřovodem do samostatného komína. Stejná podmínka platí také pro krby nebo krbová kamna či krbové vložky s uzavíratelným ohništěm, které mohou být v technicky odůvodněných případech připojené i do svislého kouřovodu s funkcí komína.

Závěr:

Krby mají přísnější požadavky a vaše provedení tak není možné. V každém případě to měl vědět odborník, který vám krby osazoval a má, nebo měl by mít oprávnění po vykonaných zkouškách podle NV č. 91/2010 Sb. Také byl povinen vám dát doklad o revizi spalinové cesty, která musí být podle tohoto předpisu provedena při nové instalaci spotřebiče paliv. Tím odborníkem je buď revizní technik komínů, revizní technik spalinových cest nebo specialista bezpečnosti práce – revizní technik komínových systémů. Jsou to kominíci s tímto oprávněním, které po nich vždycky chtějte. Na tom, kdo v rozporu s předpisy spotřebiče instaloval se lze také domáhat náhrady škody. Prohřešky může řešit i Společenstvo kominíků www.skcr.cz, kde najdete seznam revizních techniků.

Je mi líto, že Vám nemohu dát příznivější odpověď.

Zdraví Vás

Ivana Nohová

 

 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb