Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Minerální izolace v ETICS na soklu budovy

Publikováno dne 13. 9. 2012

OTÁZKA: Dobrý den, mám dotaz, zda při platnosti Změny 1 ČSN 73 0810 stále platí, že pokud ETICS prochází ve stejné tloušťce /není použita zakládací lišta/ ze soklu objektu až pod terén, pak není třeba osadit pás minerálního izolantu v pruhu 0,3 až 1,0 m nad terénem ? Pokud musí být použit pás minerální izolace, jak se má izolant uskakovat při šikmém terénu ? Desky izolantu musí být kladeny vodorovně. Požadavek pásu šířky 0,7 m znamená dost divoké odskakování a řezání izolantu. Existuje nějaké schema odskakování, které by zohledňovalo různé sklony terénu a velikost desek izolantu ? Děkuji

ODPOVĚĎ:  Poznámka v čl. 3.1.3.2 ČSN 73 0810/Z1 tento pás požaduje. Ze znění normy a logiky bezpečnosti bych uvažoval tyto vzdálenosti pro materiály třídy reakce na oheň A1, A2 jako minimální (tj. jejich přesah nad 1m a pod 0,3m lze, přesah materiálů třídy reakce na oheň B do tohoto pruhu nelze). Bohužel skloubení tohoto požadavku se šikmým terénem, indexem šíření plamene Is=0, nenasákavostí a pravidly vodorovného kladení desek bez řezání může být neřešitelné. Zkuste se obrátit na sdružení ETICS, možná již nějaké postupy vypracovali. Jelikož je tato problematika již dost složitá, tento dotaz zařadíme do výkladu norem na seminář a pokusíme se získat výklad autora.

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb