Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Nevyřešené dotazy ze semináře

Publikováno dne 26. 11. 2011

OTÁZKA: Dobrý den, dnes jsem se odhodlala napsat Vám své dotazy, které jsem měla přichystané na letošní seminář, ale jaksi se na mě při diskuzi nedostalo. Prosím pokud by dotazy přesahovaly rámec Vaší kompetence, můžete je postoupit dalším odborníkům? Zde jsou:

1) ČSN 65 02 01 stanovuje ve výrobních prostorech s hořlavými kapalinami povinnost instalovat havarijní větrání(HV) s 10 násobnou výměnou vzduchu. Není řešeno, má-li být HV zálohováno nebo napojeno na náhradní zdroj el., jak dlouho má být funkční, má být napojeno na EPS a v případě že ano, má být jakožto ovládané zařízení EPS spuštěno nebo vypnuto? (Nedávno jsme takový případ řešili "dle vlastní úvahy" zúčastněných profesí včetně technologa.)

2) Podle ČSN 73 08 33 se RD s plochou větší než 600 m2 mají řešit jako budovy OB2 = bytové domy. V OB2 je předepsáno, že každá obytná buňka má tvořit samostatný PÚ, společná komunikace je rovněž samostatný PÚ s předepsaným požárním ztížením menším než 5 kg/m2, délka NÚC je max. 35 m. Jak podle toho řešit RD > 600 m2, když vše je jeden byt a když ÚC z ložnic k východu je dl. 45 m a vede obytnou halou?

3) V ČSN 73 08 33 se nově řeší podrobněji bydlení osob s omezenou schopností pohybu. Jak ale řešit ubytování těchto osob? Setkala jsem se se stavbou rekreační chaty určené pro zájmovou skupinu tělesně postižených, která má jednu ÚC, je plná plastů…

4) I v novém vydání ČSN 73 08 31 zůstal čl. 5.3.6.3, který se mi dosud nepodařilo zcela pochopit. Dveře oddělujici shromažďovací prostor od navazujících komunikačních prostorů musí být kouřotěsné, opatřené samozavíračem, případně i požární, a přitom se u SP > 2 doporučuje, aby se nejméně 70 % započitatelných východů impulsem EPS samočinně otevřelo. Budeme tedy investovat nemalé prostředky do kouřotěsnosti dveří, které následně samočinně otevřeme? Děkuji předem za odpovědi, s pozdravem.

ODPOVĚĎ: Vážená paní, je nám líto, že jste tyto otázky nepoložila v Brně shromážděným odborníkům, času na to bylo dost a Vy jste tam byla. Nicméně Vaše dotazy nejsme schopni kompetentně odpovědět a obávám se, že nikdo z těch, kteří by je odpovědět mohli, nebude ochoten tyto věci dlouze vypisovat. Domnívám se, že většinu z toho by Vám mohl vyjasnit  Ing. Reichel, případně Ing. Boháč nebo Ing. Zoufal, ale to už přesahuje rámec naší poradny. Zkuste se na ně obrátit přímo.

Srdečně zdraví Eduard Vašátko 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb