Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Nutnost protipožárních dveří v panelovém domě?

Publikováno dne 10. 10. 2012

OTÁZKA: Dobrý den, bydlím ve 14ti patrovém panelovém domě. Domem vede chodba, do níž ústí dveře do bytů a 2 rychlostní výtahy. Chodba je zakončená otevřeným balkónem, do kterého ústí únikové schodiště. Tento otevřený balkon je oddělen od části chodby s byty a výtahy těžkými protipožárními dveřmi. V průběhu let však byly z důvodu úniku tepla otevřené balkony zazděny a opatřeny okny, takže se z celé chodby stal prakticky jeden celek s vchodem do bytů, výtahů i schodiště, avšak rozdělený oněmi protipožárními dveřmi. Můj dotaz zní, zda podle současných platných předpisů mohou být tyto dveře odstraněny, čímž se chodba skutečně spojí v 1 nepřerušovaný celek, a přístupu k únikovému schodišti by pak nebránily žádné dveře. Panuje však protinázor, že právě v případě požáru je dobré, když je bytová chodba, do níž ústí vchody do bytů a výtahů, oddělena od vstupu na únikovému schodišti právě oněmi "spornými" dveřmi. Děkuju.

ODPOVĚĎ: Dveře rozhodně sporné nebudou a do objektu patří (jinak by je tam ani nedali, jsou dost nákladné). Problematiku únikových cest řeší článek 9 ČSN 73 0802. Spornou otázkou naopak může být i provedené "zateplení" a zasklení balkonu na únikové cestě. Větrání únikových cest má svoje pravidla a tímto mohla být porušena. Podívejte se do původního projektu, požární uzávěry i únikové cesty tam budou popsány. Pokud uvedené úpravy byly provedeny bez stavebního povolení, doporučuji přinejmenším konzultaci s autorizovaným projektantem v oboru požární bezpečnost staveb.

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb