Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Obnova protipožárního nátěru ocelových konstrukcí

Publikováno dne 28. 3. 2012

OTÁZKA: Dobrý den, v našich prostorách máme instalované vestavěné ocelové nosné konstrukce, které jsou opatřeny protipožárním nátěrem Flamizol. Výrobcem garantovaná životnost nátěru je 10 let. Jak mám po uplynutí těch 10 let prokázat, že aplikovaný Flamizol stále plní svou protipožární funkci? Jde mě o to, že protipožární nátěr Flamizol nemůžeme po 10 letech obnovit způsobem, který doporučuje výrobce. Jak mám, prosím, v této věci dále postupovat? Děkuji

ODPOVĚĎ: Touto problematikou se v poslední době zabýváme poměrně intenzivně, korespondence a názory odborníků (zkušeben a autorizovaných osob) budou zveřejněny v následujícím čísle našeho zpravodaje. Bohužel delší životnost starých protipožárních nátěrů zatím prokázat nelze. Shrnu-li krátce Váš problém – nemůžete ve vašich podmínkách odstranit  stávající nátěr až na kov a celý systém provést znovu (moc by se prášilo nebo máčelo, atd.). Potom již z pasivní ochrany zbývá pouze konstrukce obložit protipožárním obkladem. To je poměrně čistá práce, ale obklady trochu konstrukci přitíží a ztratí se její subtilnost. Nejekonomičtějším a nejlehčím obkladem bude Ordexal, nejtenčím asi Promatect H. Kde to lze, je to ideální řešení. Variantou může být i přepočítání konstrukce, případně její vyztužení tak, aby vyhovovala bez ochrany na požadovanou požární odolnost – předpokládám max. R 30. Další možností mohou být různé prvky aktivních ochran – samočinné hasicí zařízení (vodní, aerosolové, plynové) nebo trvalá atmosfera se sníženým obsahem kyslíku. Principem všech těchto ochran je prokázání tak nízkých teplot, které neovlivní statiku konstrukce (požár buďto výrazně omezí nebo potlačí, případně vůbec nedovolí jeho vzniku). Bohužel tato řešení bývají velmi nákladná.

Ing. Petr Bohuslav 

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb