Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Odstup komínového tělesa od dřevěných konstrukcí

Publikováno dne 1. 5. 2017

OTÁZKA: Dobrý den, přečetl jsem si Vaše odpovědi resp. rady, ale ani jedna neřeší náš problém. Týká se rekonstrukce či vyvložkování nebo jiné úpravy stávajícího komína na chalupě. Komín je veden mezi dvěma trámy, tvořícími nosnou konstrukci podlahy podkroví. Vzdálenost trámů vedle sebe je 45 cm, v ní je vystavěn komín z plných cihel s průduchem 15cm. Ke komínu jsou připojeny dvoje krbová kamna na dřevo. Zatímco z jedné strany je výměna poměrně snadná, na straně druhé by znamenala rozsáhlou přestavbu. V normě se uvádí: \"pokud komínový plášť nevyhovuje, provádí se ochranné pouzdro. (Cituji jen nepřesně, jak jsem porozuměl). Nevím co ochranné pouzdro znamená a nebylo-li by zde přijatelnější řešení našeho problému. Děkuji za radu.

ODPOVĚĎ: Ochranné pouzdro je v ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody… zmíněno pouze u ocelové výměny. Ve své podstatě se jedná o nouzové zajištění celistvosti komínového tělesa. Obdobný případ nastává i u dřevěných schodnic – viz. příloha G3, kde je v odůvodněných případech vzdálenost 50 mm snížena na 10 mm s nehořlavou vložkou. Normovou hodnotu se Vám v tomto případě asi zajistit nepodaří, nicméně pokud mezi dřevo a komínový plášť – předtím pečlivě zrekonstruovaný – vložíte pevnou nehořlavou desku (např. sádrovláknitou  – ne sádrokarton!, cementovou, kalciumsilikátovou,…), teplota vznícení dřeva je nad 300 °C, takže budete moci klidně spát. Problém bývá ve vydrolených a vysypaných spárách komínového zdiva, kde unikající horké plyny hoření dokážou způsobit požár, případně při komínovém požáru, kdy nekontrolovatelně chytne usazený dehet, ale to už je jiný příběh (především velmi zanedbaná údržba).

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb