Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Odstup přístřešku

Publikováno dne 19. 9. 2013

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat na odstupovou vzdálenost od dřevěného přístřešku. Přístřešek je do 50 m2 s dřevěnou nosnou konstrukcí opláštěn palubkami a složí pro garážování traktoru a skladování zahradního nářádí. Na pozemku je umístěn v rohu 2 m od sousedních pozemků. Je nějaká šance, aby odstupové vzdálenosti nezasahovaly na sousední pozemky? V případě, když budou zasahovat na sousední pozemky, jak se k tomu postaví stavební úřad? Lze toto řešit souhlasem sousedů, že jim nevadí požárně nebezpečný prostor na jejich pozemku? díky za odpověď 

ODPOVĚĎ: Pro 100% požárně otevřené plochy (popisovaná dřevěná konstrukce) a i minimální požární zatížení 10 kg/m2 (zde asi nereálné) je minimální odstupová vzdálenost 2,5 m (příloha F ČSN 73 0802). Takže šance není. Stavební úřad by se měl postavit negativně i přes souhlas sousedů ("skryté" znehodnocení sousedních pozemků do budoucnosti). Legislativní variantou by mohl být zápis věcného břemene do katastru nemovitostí pro sousední pozemky – tím ale budou výrazně znehodnoceny – tady již oficiálně a málokdo na to přistoupí. Správně byste měl přístřešek postavit v dostatečné odstupové vzdálenosti nebo zvolit vhodnější materiál – případně  na již hotovém přístřešku provést úpravy na stěnách – nehořlavé obklady, obezdění, … – resp. snížit požární otevřenost ploch. Nejlepší bude, když se obrátíte na projektanta PBŘ s patřičnými údaji o přístřešku, ten Vám navrhne možná opatření.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb