Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Osazení okna do úrovně zateplovacího systému – požární odolnost

Publikováno dne 6. 3. 2013

OTÁZKA: Výrobce oken mi říkal, že pokud je protipožární okno osazeno do úrovně kontaktního zateplovacího systému ( typický příklad z pasivních domů ), tak protipožární vlastnost tohoto okna ztrácí na významu. Že se prostě protipožární okna nesmí vůbec osazovat do "zateplováku". Mně se toto vůbec nezdá. Vždyť žádná okna se dnes neosazují "od zdi ke zdi", vždy je mezi oknem a ostěním "nějaká" tepelná izolace ( ..PUR pěna, …), která shoří mnohem dříve než to samotné protipožární okno a prošlehnou tak mezerami brzy plameny. Je tedy třeba zateplovací systém, v nějakých pásech kolem protipožárních oken, provést z jiného požárně odolného materiálu odpovídajícího stejným hodnotám jako má to okno? Je k této věci nějaká vyhláška, norma, která to řeší ? Děkuji.

ODPOVĚĎ: Výrobce má pravdu. Každý takovýto výrobek (podléhající klasifikaci a certifikaci) je odzkoušen ve zkušebně, kde je provedena montáž dle stanoveného předpisu výrobce. Tato montáž samozřejmě dokáže výrazně ovlivnit požární vlastnosti výrobku, proto u požárně bezpečnostních zařízení je na ni kladen velký důraz a vydává se doklad o montáži (vyhl. 246/2001 Sb). Montážní firmy zpravidla musejí být průkazně k této montáži vyškoleny. V klasifikaci výrobků může být uvedeno více druhů montáže, ať již do různých typů konstrukcí nebo poloh, tak i různými materiály. Vždy však platí, že prvek musím zabudovat do konstrukce s deklarovanou požární odolností, jinak sám o sobě nemá význam a svoji požární funkci nesplní. Požární odolnost je tedy dána nejslabším místem konstrukce. Pro montáž těchto výrobků existují i rozšířené aplikace (různé varianty) a expertní posouzení, které si většinou objednává výrobce, aby jejich výrobek byl co nejvíce variabilní a použitelný. Poptejte se u více dodavatelů těchto oken, předpokládám, že s tímto požadavkem nejste první a tento problém již někdo vyřešil a bude mít výhodu před konkurencí.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb