Kde nás najdete? Zakázkové oddělení: 499 320 459, technická kancelář: 608 075 005, 281 017 369
Kde chybí prevence,
hasiči nepomohou!
34
LET

Osinkocementové desky v bytu

Publikováno dne 20. 10. 2014

OTÁZKA: Máme podezření,že v našem bytě byly při rekonstrukci v roce 1988 použity osinkocementove desky.Otázka je zda je to nebezpečné pro naše zdraví? Co dělat dále?

ODPOVĚĎ: Pokud máte takovéto pochybnosti (mohou to být i desky cementotřískové nebo jiné), tak bych nejprve nechal odbornou společnost změřit množství respirabilních vláken ve vzduchu. Jsou na to normy, které určují limity a na základě těchto výsledků a porovnání bych volil další postup – stejně Vám ho doporučí odborná firma. Jsou-li desky nějakým způsobem namáhané nebo exponované, mohou se z nich vlákna uvolňovat. Pokud jsou však skryté v konstrukcích a neproudí okolo nich ani vzduch, tak budou pravděpodobně neškodné.

Problém s těmito materiály v budovách bývá především při rekonstrukcích, kdy se při demontáži těchto materiálů a bouracích pracích zamoří respirabilními vlákny celý objekt a okolí. My se touto problematikou do hloubky nezabýváme, s azbestovými vlákny přicházíme do styku pouze u starších protipožárních nástřiků a obkladů na konstrukcích, kde byl azbest pro svoje vlastnosti hojně používán. Kde máme pochybnosti o použitém materiálu, vždy necháváme provést rozbor.

Ing. Petr Bohuslav

Sdílejte článek

Další články v sekci Poradna v oblasti požární ochrany staveb